Managed Cloud services

Mange virksomheter har planer om, eller er allerede i gang med å flytte systemene sine til skyen, og de store teknologiplattformene har gjort det enkelt å komme i gang.

Cloud

Skyteknologien er på mange måter kun et hjelpemiddel. Man bør starte med å kartlegge hva man ønsker å oppnå med å flytte til skyen, hvilke forretningsmessige og strategiske gevinster  man ønsker å realisere, og deretter se på hvordan teknologien kan bidra til å få til dette.

Itera har utviklet en solid metodikk for denne innsiktsfasen, som sikrer at kunden går systematisk gjennom alt som må vurderes før man flytter en eksisterende løsning eller bygger en ny i skyen. Deretter har vi eksperter som hjelper deg med selve transformasjonen.

Strategiske fordeler med skyen

Ved å løfte virksomheten din til skyen, kan du raskere få tilgang til ny og innovativ funksjonalitet. Man kan også få bedre analysekapasitet, siden analyseverktøyene som tilbys er gode på store datamengder. Ikke minst handler det om sikkerhet. Microsoft (som har skyplattformen Azure) investerer over 1 milliard dollar på sikkerhet i året.

Nesten vel så viktig som fordelene ved å begynne å bruke skytjenester er de strategiske ulempene ved å ikke gjøre det, og mange vil si at «tipping point» er akkurat nå. Den tekniske gjelden blir ikke mindre. Så mye som 60 prosent av Windows OS serverversjoner hadde «end of support» i januar 2020. Man må altså uansett oppgradere løsningen sin, uavhengig av om man velger eksisterende leveransemodell on-premise eller tar en beslutning om å flytte til skyen.

Itera Cloud Foundation

En stor fordel med skyplattformene er at de kan regnes som økosystemer, med ferdige rammeverk, verktøy, funksjoner og tjenester, åpne for alle å ta i bruk. Spørsmålet er om man faktisk vet hva man gjør. 

Itera har bygget en tjeneste for å ivareta dette, kalt Cloud Foundation. Med dette etablerer vi de riktige rammene for alle prosjekter som flytter eller bygger løsninger på en skyplattform. Cloud Foundation sørger for at sikkerheten er innenfor kravene, at ressursene som jobber på løsningen har forutsigbarhet, og ikke minst at man setter de riktige rammene for å få full kontroll på governance og kostnader.

Uavhengig av status og fremgang med integrasjonsplattformen, så anbefaler vi at man gjennomfører en Cloud Foundation Etablering (CFE). Dette er en todagers workshop der vi går gjennom ambisjoner og mål med løsningene man ser for seg å bygge i Azure, slik at man sikrer en god governance-struktur og gode rammer for kostnadskontroll. Dette anbefales uavhengig om man er kommet i gang eller er på startstreken ved bruk av Azure. 

Målet med et slikt etableringsprosjekt er å hjelpe organisasjoner til raskt å utvikle og implementere Public Cloud-løsninger, samtidig som de reduserer kompleksiteten og risikoen. CFE-sammendraget gir en anbefalt veiledning om beregning, nettverk og lagring for å støtte utvidelsen av datasentermiljø ved å bruke Infrastructure-as-a-Service (IaaS) og Platform-as-a-Service (PaaS) -konstruksjoner basert på nye eller eksisterende utrullinger, enten on-premise eller i Microsoft Azure.

Denne basistjenesten er i stor grad generisk og med en agil tilnærming til et cloud governance rammeverk. Med de rette stakeholders involvert, vil man kunne definere noen spilleregler og prinsipper som man kan bygge sitt cloud governance rammeverk på. 

Torstein Børresen

Torstein Børresen

Head of Managed Cloud Services

torstein.borresen@itera.no

Opp i skyen

Ekspertområder