Security

Norge regnes som et av de mest digitaliserte landene i verden. Digitaliseringen bringer også med seg en rekke utfordringer. Ikke bare må vi tilpasse oss den hurtige utviklingen, men vi må også sørge for at systemene vi utvikler er sikre.

Security

Som profesjonell leverandør av digitale løsninger er god sikkerhetsstyring viktig for oss. Hos oss står sikkerhet i høysetet, og er derfor et eget fokusområde. For å sikre at vi arbeider på en sikker måte, har vi valgt å sertifisere vår driftsavdeling mot standarden for informasjonssikkerhet ISO/IEC 27001.

Iteras rutiner for overføring av personopplysninger til land utenfor EU er også godkjent av Datatilsynet i Norge, Sverige og Danmark. Datatilsynets godkjenning dokumenterer at Iteras rammeverk, metoder og rutiner er i henhold til EUs krav. Godkjennelsen Itera har fått kalles BCR-P (Binding Corporate Rules for Processors).

Våre erfarne sikkerhetsrådgivere bidrar til å sørge for at Iteras leveranser gjennomfører risiko- og sikkerhetsvurderinger, slik at løsningene vi utvikler blir sikret på best mulig måte. Våre rådgivere benytter seg av anerkjente standarder og rammeverk for å påse at dine data håndteres sikkert.

Tor Ståle Hansen

Tor-Ståle Hansen

Chief Information Security Officer

tor.stale.hansen@itera.no

 

 

 

Om Itera

Ekspertområder