Smart Banking

Moderne teknologi, endrede kundebehov og tilspisset konkurranse øker kravet til gode strategier, evne til innovasjon og sterk gjennomføringskraft.

Smart Banking

Bankbransjen står midt oppe i realiseringen av den digitale transformasjonen vi har hørt snakk om i så mange år. Det er nå hypen blir til handling. Itera har derfor etablert "Smart Banking" som et eget forretningsområde.

For oss handler dette om å identifisere og forstå drivere som påvirker våre kunder. Vi tror nye FinTech- og BigTech-utfordrere, kunstig intelligens og Open Banking vil få stadig større betydning for banknæringen fremover. I tillegg har regulatoriske endringer vist seg å være en katalysator for nye fintech-selskaper og innovative digitale tjenester. Men vi tror vi kun har sett begynnelsen.

Bankene må holde tritt med den digitale utviklingen, techtunge-utfordrere og regulatoriske krav, samtidig som teknisk gjeld og legacy systemer må vedlikeholdes og moderniseres. Vi tror smart anvendelse av teknologi og data er nøkkelen for å lykkes med å skape brukeropplevelser i verdensklasse og sikre høy effektivitet i fremtidens bankmarked.

Stefan 2

Stefan Astroza

Head of Smart Banking

stefan.astroza@itera.no