Smart Energy

Itera har lang erfaring innen energisektoren, og bistår en rekke nasjonale og internasjonale virksomheter med å realisere deres digitale ambisjoner.

Smart Energy

Drevet av en hurtig og omfattende endringstakt i energibransjen har Itera etablert Smart Energy som et eget forretningsområde. Norden er vårt hovedmarked, men vi jobber også aktivt med kunder og prosjekter i Europa og USA.

Itera bistår våre kunder og partnere med alt fra utvikling av digital strategi til innovasjonsprosjekter og store realiseringsprosjekter. Gjennom bruk av sensormetodikk, dataanalyse og driftsoptimaliseringer bidrar vi til å redusere kostnader og øke inntektene for kundene våre. Vi har stor skalerbarhet og kan levere betydelige realiseringsprosjekter på tvers av landegrenser.

Vi jobber med de fremste aktørene innen energifeltet, og er involvert i mange prosjekter der målet er å utvikle innovative løsninger for å løse fremtidens globale energiutfordringer. Vi jobber tett med store teknologiselskap som Microsoft og Google, og med nye som Disruptive Technologies for å utnytte plattformer og softwareløsninger som allerede er etablert. Vi har en aktiv rolle i energisektoren og holder en rekke fagseminarer innen forretningsområdet Smart Energy / Smart Utility.

Kristian Enger

Kristian Enger

EVP Technology Consulting & Communication

kristian.enger@itera.no