Det sammensatte samfunnsansvaret

I perioden 2010 til 2015 var Itera Gazette med på å utvikle Tines årsrapporter, og etterhvert også årsmagasiner, hvor konsernets brede samfunnsansvar ble presentert fra spissede innfallsvinkler.

Matnyttig

NorgesGruppen Jobbene /

Logo for bærekraft

NorgesGruppen Design /

Arkitekturprisen

Forsvarsbygg Design /

I tenkeboksen

Norconsult Kampanje /

Bransjelyd

NorgesGruppen Kampanje /

Redaksjonelt skyts

Forsvarsbygg Design /

Eventyr i asfalt

Lemminkäinen Design /

Opptre LiVE

Norconsult Design /

Frodige fortellinger

Landbruks- og matdepartementet Design /

Et sunnere omdømme

NorgesGruppen Design /

Landbruk i ny skrud

Landbruksdirektoratet Design /

It's all about integration

Kongsberg Maritime Design /

I sus og grus

Lemminkäinen Kampanje /

Alle rapporters mor

Norsk Tipping Design /