Vi arbeider alltid med brukeren i sentrum. Vi ser helheten og kompleksiteten, og fokuserer der vi mener det er viktigst å skape effekt for både våre kunder og kundens kunde.

Two people pointing at wall with post-its. Photo.

Brukeropplevelsen står i fokus i alle løsningene Itera leverer. Vi lytter, observerer og analyserer for å skape hypoteser som kan testes, og gjentar prosessen.

Våre eksperter innen tjenestedesign, forretningsutvikling, interaksjonsdesign, og visuell kommunikasjon bygger gode brukeropplevelser gjennom brukersentrert tilnærming. Arbeidet baseres på interaksjonsprinsipper, designteori, gjeldende krav til universell utforming samt analyse av målgrupper og brukerbehov.

 

Ole Morten Damlien ferdig

Ole Morten Damlien

Director Digital Business and Experience

ole.morten.damlien@itera.no