I dagens verden, med raske og hyppige endringer, er digitale løsninger forventet å være av høy kvalitet, at de er pålitelige og ikke minst at de fungerer sømløst på tvers av flere plattformer og enheter. Med god prosjektledelse sikrer vi nettopp dette.

Three people standing in office drinking coffee. Photo.

Prosjektlederne våre har sterkt fokus på realisering av forretningsgevinster og de fungerer som proaktive rådgivere, sparringspartnere, coacher og forandringsagenter hos våre oppdragsgivere. Vår fremste målsetning er å sikre vellykket prosjektgjennomføring for å levere gode resultater til våre kunder. 

I Itera prioriterer vi kvalitet og styrer derfor våre prosjekter nøye. Vi er også smidige og forsøker å gjøre det enkelt og tilpasser og skalerer prosjektene mht. dokumentasjon, up-front planlegging og rapportering til omgivelsene og kunden. Vi tar ikke snarveier, og følger stegene og aktivitetene i gjennomføringsmodellen slik at vi er sikre på at vi leverer i tide og med høy kvalitet.  

Våre prosjektledere holder seg oppdatert på teknologitrender, endringer i bransjer og på hvilke metoder som gir kunden og brukerne våre størst verdi. I flere prosjekter har vi klart å redusere «time to market» med over 70 prosent. Dette gjør vi ved å jobbe fokusert med å skape en minimumstjeneste ('Minimum Viable Product'), for så å måle, teste og lære før man bygger videre. Et vellykket agilt prosjekt krever fokus, forankring, fremdrift uten barrierer, og ikke minst en felles forståelse av at det man skaper er en minimumstjeneste som skal videreutvikles. 

Anine Ragnif

Anine Ragnif

Chief Delivery and Performance Officer

anine.ragnif@itera.no