Vi hjelper organisasjoner med strategiske og operative problemstillinger i møte med digitalisering og ny teknologi.

Woman pointing to something on screen to others. Photo.

Bedrifter står overfor stadig mer komplekse valg i møte med digitaliseringen. Et økende tempo i teknologiutviklingen, endringer i kundens adferd og samfunnets økende krav om bærekraftige digitale løsninger er noen av årsakene. Iteras digitale forretningsrådgivere er eksperter på å hjelpe kunder navigere gjennom disse endringene og ta de valgene som kreves for å vinne.​

Vi kan hjelpe deg…​

 

…ta valg og utarbeide digitale strategier som utgjør autovernet innen digitalisering og IT og ruster deg for transformasjon, disrupsjon og vekst​.

…identifisere og realisere digitale forretningsmuligheter så dere får utviklet og kapitalisert på de mange mulighetene som ligger foran der​.

…skape datadrevet forretning så du kan ta bedre beslutninger raskere og bygge ny forretning der dataene skaper verdien​.

…se forretnings- og kundeperspektivet når du skal ta teknologiske veivalg for å sikre at ikke teknologien i seg selv blir førende, men hvor den kan bringe deg.

Andreas kvadrat

Andreas Almquist

Leder for Digital forretningsrådgivning

andreas.almquist@itera.no