Med vår ekspertise innen moderne teknologier og digital kommunikasjon utvikler vi løsninger som gjør kundene våre mer konkurransedyktige. 

Person sitting in front of PC-screen with code in office environment. Photo.

Vi tar teknologi på alvor

I Itera er vi nysgjerrige på ny teknologi og måter å løse utfordringer på. Enten det er kunstig intelligens, maskinlæring, DevOps eller Apache Kafka er vi ute etter å kunne benytte teknologien vi har tilgjengelig til å skape, innovere og utforske.

Våre utviklere løser store oppgaver for kundene våre ved hjelp av beste praksis og moderne teknologier. De utvikler selvbetjeningsløsninger, saksbehandlingsløsninger, digitale tvillinger for forenklet vedlikehold av store installasjoner, varslingstjenester basert på sensorteknologi og konsepter for smarte bygg og smart energi. De jobber i Java, Microsoft .NET og andre kjente plattformer for mellomvare og integrasjon. Rammeverkene vi utvikler i bygger på åpen kildekode som Spring Integration, Apache Kafka og React.  

Vår kompetanse er din trygghet

Våre mer enn 200 høyt utdannede teknologer fokuserer på moderne teknologier og best practice når de utvikler løsninger. Vi er høyt sertifiserte på de mest kjente skyplattformene som Microsoft AzureGoogle CloudAmazon Web Services og Apache Kafka.

Tverrfaglige team for innovasjon og resultater

Det er når vi benytter hele tjenestespekteret vårt og jobber tverrfaglig vi utvikler og skaper de beste resultatene. Vi setter sammen et skreddersydd team med rollene, kompetansen og erfaringen som er best egnet for oppgaven som skal løses: forretningsrådgivere, tjenestedesignere, virksomhetsarkitekter, utviklere, designere, konseptutviklere – med tverrfaglig tilnærming skapes innovasjon og forretningsmessig verdi. Med DevOps som metode sikrer vi hurtig gevinstrealisering, raske leveranser, tett brukerinvolvering og kontinuerlig videreutvikling.

Karl-August Brunstad

Karl-August Brunstad

Direktør Teknologi

karl-august.brunstad@itera.no