Applikasjonsforvaltning

Man sitting by his desk drawing on a tablet. Photo.

Applikasjonsforvaltning sikrer en god forvaltningsmodell, som gir deg høyere utnyttelse, bedre tilgjengelighet og lavere vedlikeholdskostnader.

For at den opprinnelige investeringen i en teknologiløsning skal gi mest mulig verdi er det viktig at løsningen får et langt liv. Lang levetid krever imidlertid kontinuerlig tilpasning fordi kravene i organisasjonen endrer seg, teknologitrender skifter, markedet forandres og nye forretningsmodeller innføres. Applikasjonsforvaltning fra Itera bidrar til dette.

Mange virksomheter erfarer at arbeidet med vedlikehold, tilpasning og videreutvikling krever betydelige ressurser. Itera tilbyr et komplett sett med tjenester innen applikasjonsforvaltning. Vi benytter velprøvde ITIL-baserte metoder for hendelses-, endrings- og problemhåndtering, og tilpasser forvaltningen av dine applikasjoner og din infrastruktur spesielt til din organisasjon.

Les også om Devops i Itera her!

Applikasjonsforvaltning fra Itera innebærer at vi forvalter både løsninger utviklet av oss og løsninger som er utviklet av andre. Vi utfører korrektivt og preventivt vedlikehold, support og videreutvikling, noe som gir applikasjonen høyere oppetid og lengre levetid. Resultatet er at løsningen fungerer slik den skal over tid, og ikke minst at verdien av den opprinnelige investeringen øker.

 

Applikasjonsforvaltning fra Itera

 • Forvaltningsoppgaver
 • Analyse og korrektur av feil i applikasjonen
 • Analyse og korrektur av feil i kundedata
 • Import/eksport av kundedata
 • Proaktive aktiviteter for å forhindre sammenbrudd av service, bedre kvalitet og økt kostnadseffektivitet
 • Livssyklusstyring
 • Konfigurasjon og versjonshåndtering
 • Utvikling av planer og estimater for endringer (Endre)
 • Planlegging av nye versjoner (Release)
 • Samarbeid med leverandører av off-the-shelf programvare for støtte og vedlikehold
 • Vedlikehold av systemintegrasjoner og datamodeller/baser
 • Utvikling og vedlikehold av dokumentasjon

Innovasjon og forbedring

Applikasjonsforvaltning betyr mer enn ren drift av dine IT-løsninger. Hos oss får du nødvendig sikkerhetspatching og fiksing av feil. Vi driver proaktivt vedlikehold og vurderer løpende potensielle forbedringer, slik at løsningen ikke bare holder opprinnelig kvalitet, men blir kontinuerlig forbedret og tilpasset til endringer.

Behov for slike endringer og tilpasninger kan dukke opp når for eksempel

 • nye og bedre teknologier eller metoder dukker opp
 • kravene i organisasjonen endrer seg
 • markedet forandres
 • nye forretningsmodeller innføres
 • nye muligheter eller flaskehalser er avdekket

 

Vi tar hele ansvaret!

Med vårt komplette sett av tjenester innen applikasjonsforvaltning kan du overlate hele ansvaret til oss. Vi tar en proaktiv rolle, og ser det som vår oppgave å
 

 • dokumentere og vedlikeholde relevant teknisk informasjon om løsningen
 • ivareta spesialkompetanse på løsningen – vi skal være den som kan deres løsning best!
 • sørge for vedlikeholdte og oppdaterte miljøer
 • oppbevare og fortløpende oppdatere kildekode til komplett løsning
 • ta initiativ til jevnlige forvaltningsmøter, der vi rapporterer status og presenterer anbefalinger og forslag til forbedringer