Devops

Two hands writing on a keyboard. Photo.

DevOps er fremtidens utvikling og drift - kombinert. Nye digitale virksomheter krever også nye tilnærminger til app -og systemutvikling. Applikasjonsutviklere -og forvaltere må både ta hensyn til systemers legacy, samtidig som de introduserer moderne smidig praksis, nye designmetoder, og disruptive teknologier - med kvalitet. 

Hva er DevOps?

DevOps (sammensetning av "development" og "operations") er en  IT-utviklingskultur og praksis som tar sikte på å forene programvareutvikling (Dev) og forvaltning (Ops). 

Dette representerer en forandring i IT-kulturen, med fokus på rask IT-tjenesteleveranse gjennom adopsjon av smidig praksis, i sammenheng med en systemorientert tilnærming.

DevOps legger vekt på mennesker (og kultur), og søker å forbedre samarbeidet mellom operasjoner og utviklingsgrupper. DevOps-implementeringer benytter teknologi - spesielt automatiseringsverktøy som kan utnytte en stadig mer programmerbar og dynamisk infrastruktur fra et livssyklusperspektiv.

Itera har lang erfaring med en slik tilnærming til utvikling og drift.

DevOps i skyen

Bruk av skytjenester gir enorme muligheter. Det finnes også fallgruver å ta hensyn til, som sikkerhet når de ansatte begynner å bruke egne enheter, lagring av sensitive data og integrasjon til forretningskritiske systemer du allerede bruker. Dette kan vi hjelpe dere med.

Våre dyktige utviklere, testere, kommunikasjonsspesialister og konsulenter utvikler og tilpasser skytjenester til dine behov. Uansett hvilken løsning som passer din virksomhet best, tilbyr vi 24x7-support på både norsk og engelsk for å sikre at tjenestene dine fungerer slik de skal.

DevOps: Vi leverer fra A til Å 

Hvis du ønsker, tar vi hele prosessen. Det betyr:

  • at forretningsstrategene våre ser på deres behov og foreslår en løsning
  • at tjenesteutviklerne og designerne våre skisserer løsningen
  • at systemarkitektene våre planlegger den
  • at systemutviklerne våre utvikler den
  • at drifts- og forvaltningsteamene våre håndterer drift og oppdateringer
  • at vi kjører løsningen på vår Azure-baserte skyløsning i Norge

Dere behøver kun å si hva dere ønsker løst, følge med på prosessen og til slutt bruke eller markedsføre løsningen. Alt annet ordner vi.