Kundene våre

Vi er engasjert i oppdrag for en rekke nordiske og internasjonale organisasjoner i alle store næringssektorer. Mange er blant de fremste innen sektorer som bank og forsikring, offentlig sektor, helse, tjenesteytende sektor, retail og utility.

Bjørn Myrvold1-2

Kontakt

Bjørn Myrvold

Salgsdirektør

bjorn.myrvold@itera.no

+47 900 70 072

SMART ENERGI

Itera har lang erfaring innen energisektoren, og bistår en rekke nasjonale og internasjonale virksomheter med å realisere deres digitale ambisjoner. Drevet av en hurtig og omfattende endringstakt i energibransjen har Itera etablert Smart Energy som et eget forretningsområde. Norden er vårt hovedmarked, men vi jobber også aktivt med kunder og prosjekter i Europa og USA.

Itera bistår våre kunder og partnere med alt fra utvikling av digital strategi til innovasjonsprosjekter og store realiseringsprosjekter. Gjennom bruk av sensormetodikk, dataanalyse og driftsoptimaliseringer bidrar vi til å redusere kostnader og øke inntektene for kundene våre. Vi har stor skalerbarhet og kan levere betydelige realiseringsprosjekter på tvers av landegrenser.​

Vi jobber med de fremste aktørene innen energifeltet, og er involvert i mange prosjekter der målet er å utvikle innovative løsninger for å løse fremtidens globale energiutfordringer. Vi jobber tett med store teknologiselskap som Microsoft og Google, og med nye som Disruptive Technologies for å utnytte plattformer og softwareløsninger som allerede er etablert. Vi har en aktiv rolle i energisektoren og holder en rekke fagseminarer innen forretningsområdet Smart Energy / Smart Utility.

Kontaktperson: Kristian Enger (kristian.enger@itera.no)

SMART BANKING

Moderne teknologi, endrede kundebehov og tilspisset konkurranse øker kravet til gode strategier, evne til innovasjon og sterk gjennomføringskraft. Bankbransjen står midt oppe i realiseringen av den digitale transformasjonen vi har hørt snakk om i så mange år. Det er nå hypen blir til handling. Itera har derfor etablert "Smart Banking" som et eget forretningsområde.

For oss handler dette om å identifisere og forstå drivere som påvirker våre kunder. Vi tror nye FinTech- og BigTech-utfordrere, kunstig intelligens og Open Banking vil få stadig større betydning for banknæringen fremover. I tillegg har regulatoriske endringer vist seg å være en katalysator for nye fintech-selskaper og innovative digitale tjenester. Men vi tror vi kun har sett begynnelsen.

Bankene må holde tritt med den digitale utviklingen, techtunge-utfordrere og regulatoriske krav, samtidig som teknisk gjeld og legacy systemer må vedlikeholdes og moderniseres. Vi tror smart anvendelse av teknologi og data er nøkkelen for å lykkes med å skape brukeropplevelser i verdensklasse og sikre høy effektivitet i fremtidens bankmarked.

Kontaktperson: Stefan Astroza (stefan.astroza@itera.no)

SMART FORSIKRING

Innovasjonstakten i forsikringsbransjen har aldri vært høyere. Maskinlæring, tingenes internett, InsurTech og delingsøkonomi er blant trendene som driver utviklingen fremover. Nye virksomheter og konsepter ser dagens lys uten at det nødvendigvis forandrer etablerte forretningsmodeller og den grunnleggende markedsdynamikken.

Men når digitaliseringen intensiveres, endres kundenes forventninger til brukeropplevelse. I tillegg må selskapene forholde seg til et stadig skiftende risikobilde. Fremover vil data spille en kritisk rolle og datadrevne forsikringsselskap som er sterkt kundeorienterte i all utvikling vil ha konkurransefortrinn. 

Kontaktperson: Andreas Almquist (andreas.almquist@itera.no)

HELSE