AML-løsning for å hindre hvitvasking

AML

I 2017 ble en lov om hvitvasking vedtatt for å hindre hvitvasking av penger og finansiering av terror. Denne loven retter seg mot personer og virksomheter innen bransjer hvor risikoen for hvitvasking av penger har økt. Dette betyr blant annet at disse bedriftene trenger større fokus på kundeopplysninger. Eksempelvis gjøres dette ved å etterspørre flere opplysninger fra kundene. 

AML står for Anti Money Laundring. Selskapene skal hente opplysninger om bank- og eieforhold hos alle kunder så de kan gjennomføre en anti-hvitvaskingsbehandling. For å hindre hvitvasking må selskapene benytte seg av KYC, som står for "Know your customer". KYC omfavner bank- og valutaregulering for finansielle bedrifter som arbeider med privatkunder. Det betyr at de er pålagt å identifisere motparten før en transaksjon kan fullføres. KYC gjør dermed slik at bedriftene bedre kan identifisere sine kunder, og da minimere risiko ved transaksjoner. KYC er med andre ord en viktig del av AML-prosessen, hvor det stadig dukker opp nye krav.

I 2017 ble det innført en rekke nye juridiske krav til banker og finansielle virksomheter med det formål å forhindre hvitvasking og finansiering av terror. Loven refererer til personer og virksomheter i spesifikke bransjer hvor risikoen for hvitvasking er tilstede. Disse virksomhetene skal innhente spesifikke opplysninger om deres kunder for å overholde loven. Dette betyr også at i noen tilfeller må de innhente ytterligere opplysninger fra eksisterende kunder, hvis de var opprettet før loven trådde i kraft. Vi i Itera har utviklet en tidssparende løsning på dette!

Itera arbeider med mange bedrifter innen den finansielle sektoren, hvor AML er en viktig del av utvalgte kundeløsninger. Nylig har vi, for en stor aktør innen finansbransjen, utviklet en B2B onboarding portalløsning hvor det skal innhentes opplysninger og dokumentasjon fra både nye og eksisterende kunder. Dette gjøres i en automatisert workflow og ved å benytte diverse sertifikater og sikre innloggingsmetoder. Rent praktisk ønsker en potensiell kunde et gitt produkt fra kunden vår, hvor all informasjon som kreves av Finanstilsynet og loven må fullføres før man kan få tilgang til tjenesten. For eksisterende kunder, hvor man har behov for ytterlige opplysninger etter AML-"reglene", blir det sendt elektronisk brev til kunden. Kunden kan da logge inn gjennom en sikker portal, og fylle ut de skjemaene som er relevante for dem som kunde. Med den gitte tilleggsdataen er kundens info nå oppdatert i henhold til regelverket.

På denne måten hjelper vi selskapet å oppfylle kravene i hvitvaskingsloven og forhindre hvitvasking og finansiering av terrorisme.