Person writing on computer. Photo.

MÜl 8 RGB.png

Arbeidstilsynets nettside skal være hovedkilde for informasjon om arbeidsmiljølovens krav. Tjenesten skal tilby virksomheter og ansatte informasjon og verktøy for at de selv skal kunne skape et godt arbeidsmiljø på sin arbeidsplass.

I forbindelse med utvikling av ny nettside definerte Arbeidstilsynet en del krav og føringer:

  • Relevant, aktuell informasjon av høy kvalitet
  • Gode muligheter for brukerne til å finne, forstå og bruke informasjonen de trenger.
  • Det er et grunnleggende prinsipp at innholdet skal struktureres, presenteres og gjøres tilgjengelig med brukeren for øye.
  • Besøkende skal ikke være nødt til å kjenne Arbeidstilsynets oppbygning eller ansvarsfordeling for å finne det de leter etter.
  • De skal heller ikke være nødt til å kjenne arbeidsmiljølovens eller forskriftenes oppbygging.
  • Løsningen skal anses som hovedkilde og skal være den foretrukne nettsiden for informasjon om arbeidsmiljø i Norge

Itera ledet et prosjekt hvor vi med utgangspunkt i føringer og krav fra behovsanalysen samt føringer fra kommunikasjonsstrategien og innholdsstrategien til Arbeidstilsynet, utviklet en helt ny nettside på EpiServer 10-plattformen. Løsningen har et responsivt design og er tilpasset mobile flater, krav til universell utforming, samt har innebygget EpiServer Find-søkemotor. Vi laget også XML-integrasjon mot seks registre, herunder integrert kartvisning og sorteringsfunksjonalitet for å vise hvor godkjente bedrifter er lokalisert. I tillegg laget vi API-integrasjon mot nærmere 50 lover og forskrifter på lovdata.no. Nettsiden er laget i henhold til nye krav knyttet til logo, typografi, fargepalett og bildestil og kravene er beskrevet i styrende dokumenter.

Arbeidstilsynets nye nettside er laget på en moderne CMS-plattform med maler og moduler tilpasset brukernes behov. Nettsiden har en god og kraftig søkemotor som vil være et sterkt verktøy til å hjelpe brukerne til å finne det de leter etter. Integrasjon mot andre registre gjør at brukerne slipper å navigere til andre nettsider for å få oversikt over godkjente virksomheter, hvor de befinner seg i landet, samt oversikt over vedtak i saker som Arbeidstilsynet behandler mv. Visning av de 45 mest relevante lover og forskrifter fra lovdata.no gjør at enkelt brukerne også vil få informasjon de relevante lover og forskrifter, samt Arbeidstilsynets kommentarer og tolkninger av konkrete hjemler.

Og selvsagt - våre salgsledere er alltid tilgjengelige for å fortelle deg mer om hva vi kan gjøre for deg og din virksomhet. 

Ta kontakt her. 

Teknologi | Rådgivning

Teknologi | Design