Bedre utnyttelse av data med Cognite

Bedre utnyttelse av data med Cognite

Data er den nye oljen. Men hvis dette paradigmeskiftet skal tre i kraft for fullt, må dataen utvinnes og brukes på helt andre måter enn det den har pleid. Cognite, en av Iteras kunder, kommer her på banen med Cognite Data Fusion (CDF), en tjeneste som transformerer, kontekstualiserer og analyserer enorme mengder data til nyttig informasjon.

Cognite Data Fusion

Gammel infrastruktur er ofte en hindring for å kunne utnytte data på en god måte. Industrier som olje- og gass, shipping og energi sitter allerede på store mengder data, men klarer ikke å kontekstualisere den effektivt nok til å hente ut verdifull og verdiskapende informasjon. Cognite Data Fusion visualiserer og skaper en digital representasjon av den industrielle virkeligheten, for eksempel gjennom digitale tvillinger.

Cognite Data Fusion er åpen av natur. For kunder av Cognite er CDF sine APIer og biblioteker open-source, slik at man kan utvikle og bygge videre på plattformen. Dette muliggjør at man kan skreddersy løsningen til sine behov, samtidig som det åpner for inspirasjon og innovasjon. 

Store muligheter på flere områder

Løsningen åpner opp for mange muligheter. 

Manuelle driftsprosesser blir digitalisert og gjort enklere (Smart maintenance)

  • Data blir tilgjengeliggjort i sanntid
  • Datakilder kan sammenlignes og driftsprosesser kan kontinuerlig forbedres
  • Beslutninger om drift kan tas ved hjelp av datagrunnlaget i CDF

Forstå produksjonsprosesser og ta datadrevne beslutninger (Production optimalization)

  • Data i kontekst og sanntid
  • Fjerne flaskehalser og unødvendige produksjonsbegrensninger
  • Begrense utsettelse og optimalisere gapet mellom kapasitet og produksjon

Økt sikkerhet og digitalisering av den industrielle arbeidsplassen (Digital worker)

  • Optimalisere operasjoner og drift med digitale tvillinger
  • Samarbeide på tvers av rom og tid på samme digitale plattform

Cognite og Itera

Cognite og Itera begynte å jobbe sammen i begynnelsen av 2019, og har siden den gang utviklet et tett og gjensidig forsterkende samarbeid. Itera bidro i første omgang med å bygge et sett med gjenbrukbare komponenter kalt Gearbox, som bidrar til å forenkle bygging av applikasjoner og tjenester på toppen av Cognite Data Fusion. Ved bruk av Gearbox kan man raskere komme til punktet der man har en applikasjon som skaper verdi, gjennom mindre behov for skreddersøm. 

Med den innsikten Itera har fått bygget opp gjennom dette prosjektet, jobber nå Itera tett sammen med Cognite med å utvikle applikasjoner på toppen av Cognite Data Fusion for en rekke selskaper, både innen energisektoren og kraftbransjen. 

Joachim Trøbråten

Sitter din bedrift på datamengder som dere ikke får nyttegjort?

Ta kontakt med oss, så kan Itera og Cognite hjelpe deg å skape verdi med bedre utnyttelse av dine data!

joachim@itera.no