Person i pharmacy holding phone. Photo.

MÜl 3 RGB.png

Det stilles store krav til informasjonssikkerhet i helsesektoren. Itera har bistått Boots med å få på plass gode rutiner.

Boots hadde behov for å få på plass et komplett informasjonssikkerhetsrammeverk som er compliant med Normen for informasjonssikkerhet i helsesektoren.

Itera etablerte et komplett rammeverk for informasjonssikkerhet, tilpasset kundens bransje og struktur, og i kundens egne systemer. I rammeverket er prosesser tilgjengelige for de ansatte til enhver tid. Rammeverket er compliant med Normen for informasjonssikkerhet i helsesektoren, samt ISO27001.

Itera utførte videre en risikovurdering, og leverte en rapport med prioritert aksjonsliste på tiltak, inkludert ansvarlige for de ulike aksjonene.

Boots har gjennom samarbeidet med Itera fått god kunnskap om informasjonssikkerhet internt, og har også fått på plass rutiner for risikovurderinger og etterlevelse av Normen, noe som er helt essensielt for deres arbeid. Boots etterlever nå de juridiske pliktene som påhviler virksomheten. Rammeverket dekker sikkerhetskravene i personopplysningsforskriften og i helseregisterloven.

Og selvsagt - våre salgsledere er alltid tilgjengelige for å fortelle deg mer om hva vi kan gjøre for deg og din virksomhet. Ta kontakt her