Digital strategi for vekst i bank

Ladder with target on top. Illustration.

En norsk sparebank presenterte følgende problemstilling for våre rådgivere: «vi mister kunder som foretrekker digital betjening fremfor rådgivning. Vi når ikke vekstmålene våre. Vi har identifisert to konkrete digitale vekstmuligheter, men trenger bistand til å prioritere for å finne den beste veien videre». 

Itera startet med å analysere trender, kundebehov, konkurrenter og markedssituasjon. Deretter ble det gjennomført omfattende kvalitative og kvantitative analyser av de to digitale vekststrategiene målt opp mot fem kriterier: pris og produkt, markedsvolum, digital selvbetjening, kostnader og konkurransesituasjon. Alle data ble sammensatt i et beslutningsgrunnlag med evaluering av de to strategiene, samt en presentasjon av andre tiltak for vekst, herunder en målrettet SMB-satsing. 

Beslutningsgrunnlaget definerte  

  • et vekstpotensial i SMB-markedet og digital white label 

  • et utlånspotensial i et spesifikt BM-segment. Det ble videre utredet hvordan dette potensialet kunne bli realisert. 

  • hvordan pågående vekstinitiativer kunne skaleres og suppleres med etablering av nytt digitalt bankkonsept​.

Andreas Almquist

Kontakt

Andreas Almquist

Head of Business Consulting

andreas.almquist@itera.no

+4793290023