Strategisprint for Direktoratet for eHelse

Person writing on chalkboard. Photo.

MÜl 3 RGB.pngMÜl 9 RGB.png

Direktoratet for e-helse skal sørge for nasjonal koordinering og styring av e-helseområdet, samt etablere og forvalte standarder som forenkler og forbedrer helse- og omsorgssektoren. Alle ansatte har som mål å være pådriver for gode ehelse-løsninger. Med deres visjon «et enklere helse-Norge» ble Itera bedt om å fasilitere en ukes strategisprint for å utvikle rammene for langsiktig produktstrategi for helsenorge.no. 

Helsenorge står overfor store omveltninger hvor (velferds)teknologi er nødt til å være en viktig del av fremtidige løsninger. Nåsituasjonen er preget av mange manuelle prosesser samt gamle og tunge systemer som ikke snakker sammen. Det er også en utfordring å enes om et felles språk og målbilde, både ifht retning og ressursbruk.

Gjennom utstrakt bruk av kreative metoder fasiliterte Itera en prosess på fem arbeidsdager hvor vi systematisk gikk gjennom nåsituasjon, tegnet og forankret målbilde 2021 og utviklet en overordnet plan for gjennomføring. Individuelle oppgaver ble brukt for å sikre bredde i input, mens gruppe-diskusjoner og øvelser forankret og videreforedlet resultatene. Metoder for kartlegging av områder for enighet og uenighet ble introdusert med det resultat at gruppen kunne fokusere energi og diskusjon omkring de områder vi var enig om at var viktigst. Sjekklister for produktutvikling ble utviklet og konklusjoner skrevet ned og spissformulert. Og med basis i ukens input og konklusjoner utviklet Itera en anbefalt strategi for implementering med følgende basispunkter:

  • Forankre målbilde internt og eksternt
  • Bygg kultur for mer lettbent utvikling
  • Balanser «tunge» og «lette» oppgaver parallelt
  • Legg opp til aktiv samhandling med eksterne
  • Sikre langsiktig finansiering.

 En intensiv, krevende og morsom uke ble av en av deltakerne oppsummert som «vi kom lengre på fem dager her enn på to år tidligere – imponerende metodisk gjennomført». Vi på vår side tenker at hvis alle som jobber med eHelse er like kompetente og engasjert som prosjektdeltakerne våre fra direktoratet vil helseutfordringene våre løse seg på en god måte. For her er det mange som vil utgjøre en forskjell.

Og selvsagt - våre salgsledere er alltid tilgjengelige for å fortelle deg mer om hva vi kan gjøre for deg og din virksomhet. Ta kontakt her.