Difi Torget: digitale fellesløsninger på ett sted

Itera Difi Torget 2

MÜl 9 RGB.png

Norge har en rekke gode digitale fellesløsninger utviklet av offentlige aktører. Difi jobber for at enda flere skal ta løsningene i bruk. For å skape bedre oversikt over hva som finnes og hvilke behov løsningene dekker, har Difi samlet de på et virtuelt torg – Torget for digitale fellesløsninger.

Norge har kommet langt i utviklingen av digitale løsninger som bidrar til omstilling i det offentlige. Disse nasjonale «byggeklossene» er viktige verktøy for tjenesteeierne – de som på vegne av det offentlige leverer statlige eller kommunale tjenester. Torget gir en oversikt over digitale løsninger virksomheter i stat og kommune har utviklet og som andre instanser kan gjenbruke. Eksempler på slike fellesløsninger er Folkeregisteret, eSignering, Matrikkelen, eInnsyn og ELMA.

Itera har jobbet med design, UX, content og rådgivning for Torget i to runder: først våren 2018, der vi kartla behov, identifiserte muligheter, utarbeidet skisser og gjennomførte brukertester. Dernest vinter og vår 2019, der vi utviklet UX-skisser, innhold og design i tett samarbeid med Difi. Med utgangspunkt i brukernes behov utviklet vi skisser, innhold, prototype og gjennomførte brukertester.  

I prosessen var det avgjørende å utvikle relevant og godt innhold i kombinasjon med intuitiv design – og dermed sette ord på hva tjenestene faktisk leverer og hvilke oppgaver som skal løses. Brukeren har flere innganger til å finne frem løsninger de kan gjenbruke eller hente inspirasjon fra. Alt etter hvilket behov brukeren har. 

Prosjektleder Asli Aydemir i Difi trekker fram et eksempel: «Tjenesteeiere har ofte behov for å identifisere og verifisere brukerne sine og gi riktig tilgang. Ved å velge inngangen «Identifisere og verifisere brukere» vil man finne informasjon om ID-porten, krav, spesifikasjoner og veiledning om hvordan løsningen kan tas i bruk og kombineres med Altinns løsning for styring av tilgang.»

«Vi vet at tjenesteeierne også søker etter gode eksempler for å forstå bruksområdet og hvordan den enkelte fellesløsningen spiller sammen med andre løsninger. Vi tror at Torget vil være med på å gi økt bruk av fellesløsninger, og at forvalterne lettere vil kunne se potensial for enda mer samspill mellom fellesløsningene og på den måten identifisere behov og retning for videre- og nyutvikling.»

Første versjon av Torget ble lansert på Digitaliseringskonferansen 2019, der det fikk gode tilbakemeldinger.

Itera hadde også ansvaret for å utvikle materiell til selve konferansen: Vegger, plakater og animasjoner, med tydelig og effektiv promotering av Torget.

Se https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/nasjonale-felleslosninger