Riktig dosering av Farmakas kunder

Pills falling out of bottle. Photo.

MÜl 3 RGB.png

Dosering av legemidler stiller store krav til sikker håndtering av data. Hver enkelt bruker skal ha riktig medisin, og ingen personsensitive data må komme på avveie. Itera er Farmakas IT-avdeling. Vi har ansvaret for sikkerheten, og sørger for at multidoser med legemidler sendes til Farmakas kunder til rett tid og med rett innhold.

Farmaka leverer multidoser til kundene sine. Multidose er legemidler spesialpakket i små poser for inntil én måneds forbruk av gangen - én pose for hvert doseringstidspunkt. Hver pose er tydelig merket med navn, dato og tidspunkt for når posen skal tas, og hvilke legemidler posen inneholder. Multidosen er spesialtilpasset for hver bruker, og er produsert på grunnlag av legens foreskrivning.

Det stilles store krav til sikker håndtering av data. Hver enkelt bruker skal ha riktig medisin, og ingen personsensitive data må komme på avveie.

Itera har rollen som Farmakas IT avdeling, med ansvar for drift av alle Farmakas IT-systemer knyttet til kontorstøtte og fagapplikasjoner. Farmakas fysiske produksjonslinje med tilhørende utstyr driftes av 3. parts leverandør, der Itera bistår.

For å sørge for tilfredsstillende sikkerhet består Farmakas løsning av 4 soner:

  • Sensitiv sone hos Itera
  • Sikker sone hos Itera
  • Sensitiv sone hos Farmaka
  • Produksjonsløsning hos Farmaka

Sonene er adskilt fra hverandre ved hjelp av VLAN på nettverksnivået, samt en to-sone løsning på Citrix terminalserver. Citrix terminalservere, applikasjonsservere og andre applikasjonsservere (AD/DNS/Fil/Print mm) kjører som virtuelle servere på Iteras virtualiseringsplattform. Kundens databaseservere kjører både virtuelt og som fysiske servere. Alle disse serverne og tjenestene kjøres fra Iteras datahall, hvor Itera har det hele og fulle ansvaret for løsningen.

Løsningen er basert på Windows Server 2008R2/2012R2, MS SQL 2008R2/2012R2, Citrix XenApp, VMware 5.

Multidoser sendes til Farmakas kunder til rett tid og med rett innhold, understøttet av sentrale tjenester med høy grad av sikkerhet og tilgjengelighet for Farmakas brukere. Itera har et tett og nært samarbeid med Farmaka for å sikre kontinuitet, fremdrift og effektiv håndtering av hendelser på sentral driftsplattform eller i produksjonsløsningen til Farmaka.

Vil du vite mer? Våre salgsledere er alltid tilgjengelige for å fortelle deg mer om hva vi kan gjøre for deg og din virksomhet. 
Ta kontakt her