Aluminumblocks stacked. Photo.

Hydro Extrusion (tidligere Sapa) er verdens største leverandør av aluminium, med kunder i et bredt spekter av industrier over hele verden. For å bidra til god kundekommunikasjon og gode brukeropplevelser i digitale flater engasjerte Hydro Extrusion Itera til å utvikle en ny portalløsning sammen med dem.

Med kontorer i 40 land og behov for å kommunisere på 23 språk, var det klart allerede fra starten at løsningen som skulle utvikles ville bli mer enn gjennomsnittlig omfattende. Itera og Sapa la derfor to hovedføringer for prosjektet:

  • Kundeorientering: skape god brukeropplevelse gjennom fokus på kundens industri og gjøre det enklere for kunden å komme i kontakt med Sapa
  • Lean tilnærming: teste konseptet så tidlig som mulig for å unngå ressurskrevende justeringer og endringer senere i prosessen

Den nye løsningen ble bygget rundt kundenes hverdag og industrier, og ikke rundt Hydro Extrusions organisasjon eller produkter. Navigasjonen tar utgangspunkt i kundens industri og hvor kunden geografisk befinner seg, og presenterer dermed innhold på kundens lokale språk. Det er lagt stor vekt på å sikre relevans i innhold og på at det skal være enkelt å komme i kontakt med Hydro Extrusion.

Konseptet ble kvalitetssikret på en rask måte for å unngå krevende justeringer senere i prosessen. Med en fleksibel prosjekttilnærming var en funksjonell beta-versjon klar allerede på tre måneder. Kun fire måneder senere var komplett løsning ferdig, med innhold oversatt til 23 språk. Leveranseteamet var svært effektivt satt opp, og bestod av kun seks personer.

Prosjektet er en god illustrasjon på hvordan Itera skaper verdi gjennom å være en helhetlig leverandør med et komplett tjenestespekter innen kommunikasjon og teknologi. Itera leverte forprosjekt, strategi, design, utvikling (EpiServer), innholdsstrategi og kommunikasjonsprofil, oppsett av Google Analytics, alt i tett samarbeid med kunden.

Allerede samme uke som lansering ser Hydro Extrusion at en tydelig plassering av «kontakt oss» gjennom hele løsninger har stor effekt på leads-tilgangen.