Datadreven organisasjon med Power BI

fotoshoot_export2 (14 of 35) crop

Itera er et selskap med over 500 ansatte fordelt på seks land og med flere hundre kunder. For å støtte et høyt aktivitetsnivå og jobbe mer datadrevet, har vi implementert Microsoft 365-løsningen Power BI. Resultatet er løpende oversikt over alle selskapets aktiviteter – til enhver tid.

 

Fra ad hoc rapporter til struktur

Før innføringen av Power BI brukte Itera et uavhengig ERP-system og eksporterte data til Excel hver gang vi ville produsere rapporter. Systemet manglet gode rapporterings- og visualiseringsmuligheter, noe som kunne medføre variasjon i datakvalitet og utforming av styringsrapporter.
Itera så derfor et behov for å utarbeide en løsning som muliggjorde effektiv rapportering på alle områder, og som enkelt kunne deles med beslutningstakere på tvers av organisasjonen.

 


En organisk innføring og videreutvikling

Innføringen av Power BI begynte som et initiativ i Iteras egen finansavdeling, med bistand fra IT-avdelingen. For å definere de ulike rapportbehovene i organisasjonen engasjerte vi en av våre egne UX-designere i oppstartsfasen.


I begynnelsen ble verktøyet brukt av Iteras controllere for å lage moderne og brukervennlige rapporter. Deretter ble det utviklet egne rapporter for de ulike avdelingene og for øvrige beslutningstakere. I dag brukes rapportene generert i PowerBI av hele organisasjonen, og nye rapporter utvikles etter hvert som behovet melder seg.


Power BI brukes særlig for å holde oversikt over salg, leveranser og konsulenter som sitter ute hos kundene. Det gir oss enkel tilgang på data som ellers hadde vært vanskelig å få tak i, og vi kan sammenstille informasjon på en dynamisk måte som ikke var mulig tidligere.

 


Itera er et datadrevet selskap     

Power BI er i dag rapporteringsverktøyet Itera styrer etter.


Alt fra overordnede konserntall helt ned til hver enkelt konsulents allokering og timeføring er lett tilgjengelig. Vi har utviklet en rekke standardiserte rapporter som er tilgjengeliggjort for alle som har nytte av det, i tillegg til at avdelinger kan lett «dykke ned» i dataene og lage nye rapporter ved behov. Sikkerhet og tilgangsstyring er definert direkte inn i løsningene for å sikre at brukere kun får se de dataene de har rettigheter til.


Det har også blitt satt opp et eget rammeverk for hvordan rapportene skal tas i bruk, som eies av finansavdelingen. Vi etterstreber å bli enda mer datadrevne og oppfordrer derfor alle beslutningstakere til å benytte rapportene aktivt, slik at vi alle bruker det samme datagrunnlaget når vi tar avgjørelser.
 


«Dette er fremtiden»

Med Power BI har Itera fått økt kontroll over essensielle områder av organisasjonen, som salgsresultater, arbeidsplaner på konsulenter og prosjektstyring. Rapportene gir oss den innsikten vi trenger for å jobbe smartere og mer effektivt. 


«Microsoft satser tungt på Power BI, og lanserer nye funksjoner hver måned. Ikke minst med tanke på kunstig intelligens, som vi baker inn i dashboardene. Da kan man trene opp løsningen til å gi intelligente svar og prediksjoner. Man kan også stille klare spørsmål til hvorfor tallene er som de er, og Power BI viser effekten av de viktigste driverne bak», sier Bent Hammer, finansdirektør i Itera.


«Vi har gått fra å bruke et vell av excel-filer som datakilde til å stramme inn og kun bruke én datamodell. Alle bruker samme datakilde og de samme rapportene. Vi utvikler rapportene løpende basert på tilbakemeldinger fra brukerne. Dette er rett og slett fremtiden!», sier Merete Jordal, IT-direktør i Itera.
     

Bjørn Myrvold1-2

Bjørn Myrvold

Salgsdirektør

 

bjorn.myrvold@itera.no

+47 900 70 072