Klare for en digital fremtid hos Eika

Person holding bank card. Photo.

Eika Alliansen har nå en klar visjon om hvordan de kan bruke digitalisering som strategisk verktøy for å nå sine forretningsmål.

Bankbransjen står overfor en rekke nye utfordringer og muligheter på grunn av digitalisering. For å definere en tydelig retning, ønsket Eika Alliansen å utvikle en tydelig digital strategi. Den skulle understøtte og bidra til realisering av Eika Alliansens visjon, posisjon og kjernevirksomhet, og bidra til økt salg av tjenester samt høyere kundetilfredshet med de digitale kundeflatene.

Eika Alliansen eies av nesten 80 lokalbanker. Konsernstyret er besluttende organ, men bred forankring av prioriterte tiltak i bankene er viktig for hurtig utvikling samt realisering av gevinster. Det å utvikle en digital strategi måtte derfor gjennomføres med høy grad av involvering. I tillegg var tid en utfordring: det var en forutsetning at strategien skulle legges frem for konsernstyret kun seks uker etter bestillingen.

Itera etablerte et spesialistteam på fem personer som, i tett samarbeid med et tverrfaglig kjerneteam fra Eika Alliansen, gjennomførte en effektiv og komprimert prosess.

Etter kun seks intense uker presenterte teamet en utfyllende rapport for ledelsen og styret. Konklusjonene bygget på data innsamlet i intervjuer og workshops samt kundeinnsikt og analyserapporter fra Eika, digitale trender og forventet utvikling mot 2020 og detaljerte analyser av det norske bankmarkedet fra Cicero Consulting, en nisjespesialist og datterselskap i Itera. 

På tross av korte tidsfrister ble prosjektet gjennomført i henhold til tidsplan og med høy kvalitet. Eika Alliansen har nå en klar visjon om hvordan de kan bruke digitalisering som strategisk verktøy for å nå sine forretningsmål. De har fått en tydelig digital strategi som angir retning, prioriteringer og tiltak på kort og lang sikt. Eika Alliansen vil forsterke posisjonen «Ved din side», og lokalbankens rolle, ved å realisere kundenære og smarte digitale løsninger. En rekke tiltak er nå startet for å realisere potensialet. For å tydeliggjøre de digitale prioriteringene har de også gjort justeringer i organisering og implementert en ny styringsmodell for digital utvikling. Prosjektet har også fungert som en kick-starter internt for å bygge digital kompetanse og motivasjon. Et stort antall personer på tvers av Eika ønsker nå å fungere som katalysatorer for at konsernet skal bli en digital leder.

Og selvsagt - våre salgsledere er alltid tilgjengelige for å fortelle deg mer om hva vi kan gjøre for deg og din virksomhet. Ta kontakt her. 

Andreas kvadrat

Andreas Almquist

Leder for Digital forretningsrådgivning

andreas.almquist@itera.no