Rådgivning, støtte og monitorering av kompensasjonsordning.no

Rådgivning, støtte og monitorering av kompenasjonsordning.no

E_WEB_08.pngE_WEB_09.png

Bedrifter i ulike bransjer av alle størrelser har blitt hardt rammet av COVID-19. En tiltaksplan ble tidlig iverksatt av Finansdepartementet, som engasjerte flere av landets største finansorganisasjoner og offentlige virksomheter til å bygge en automatisk kompensasjonsløsning. Formålet er å unngå unødvendige konkurser og dermed bevare arbeidsplasser gjennom coronakrisen. Ordningen (kompensasjonsordning.no) ble utviklet på tre uker, og Itera ble i prosessen valgt ut som rådgiver innen arkitektur, kapasitetsplanlegging, drift og overvåking av løsningen i skyen. 

Tunge aktører – agil prosess

Hovedaktørene bak kompensasjonsordning.no er Finans Norge, Bits, DnB, Skatteetaten og Digitaliseringsdirektoratet. Itera ble engasjert av Bits til å utvikle og forvalte en driftsløsning i Microsoft Azure, samt bidra med kompetanse og rådgivning for selve løsningen. Prosessen før, under og etter utviklingen av kompensasjonsordningen har vært agil, og gjorde det mulig for en nokså omfattende løsning å komme på plass så raskt. Prosjektet hadde heller ikke vært mulig uten den digitaliseringen som har blitt gjort de siste årene innen finansnæringen og offentlige virksomheter.

Les om historien bak digitaliseringen her

Monitorering døgnet rundt

Løsningen blir monitorert i Azure ved bruk av ulike dashbord som gir oversikt over ytelse, tilstand og tilgjengelighet samt verktøy for automatisk drift av løsningen i skyen. Hvis det dukker opp noe som ser unormalt ut, varsles den relevante aktøren automatisk.

Det er i tillegg satt opp et system for håndtering av hendelser, oppfølging og mulighet for skalering via en alltid-tilgjengelig Single Point of Contact (SPOC) til Iteras Servicedesk. Er feilen av større skala, skaleres det videre til Microsoft som bidrar med support av god kvalitet på veldig kort tid. 

Les mer om hva vi har levert for Bits tidligere

20 milliarder kroner i måneden

En sikker og stabil driftsløsning er essensielt for en ordning av denne typen. Da det ble åpnet for å søke kompensasjon gjennom løsningen gikk hele 6.000 søknader gjennom den første helgen - helt uten problemer knyttet til ytelse. Det anslås at det endelige tallet ender opp på mellom 100.000 og 140.000. Dette innebærer at løsningen skal utbetale av 20 milliarder kroner per måned. 

Rask og skalerbar støtte av god kvalitet utgjør dermed stor verdi til løsningen som helhet.

Torstein Børresen

Torstein Børresen

Head of Managed Cloud Services

torstein.borresen@itera.no