Forebygger kriminalitet med Loomis

Itera Loomis 1920x1080

MÜl 10 RGB.png

Loomis leverer komplett kontanthåndtering for banker og næringsliv, med en visjon om å være samfunnets ubestridte spesialist på dette. I rollen som distributør av kontanter ønsker de å bidra til å redusere kriminaliteten i samfunnet. En del av dette arbeidet innebærer forebygging mot hvitvasking, og i den forbindelse har Itera levert en ny løsning for antihvitvasking. Vi tok en prat med Tobias Linnerud Jespersen (IT-konsulent og prosjektansvarlig i Loomis) for å høre mer om prosjektet og hvilke fordeler dette vil gi i arbeidet deres. 


Hva var behovet til Loomis med dette nye systemet?

Siden 2011 har Loomis brukt et Anti Money Laundering-system (AML) utviklet av Itera, som har blitt tatt i bruk både i Norge og Sverige. AML-systemet overvåker alle transaksjoner på cash inn og cash ut, og skiller mellom normal og unormal aktivitet. Basert på fastsatte regler varsles det om noe mistenkelig skjer.

Nye krav fra myndighetene, samt behov for noen nye funksjoner, gjorde at systemet trengte en oppdatering. Blant annet cash-ut monitorering, altså penger levert ut til kunden, var noe som måtte på plass. Med gode erfaringer fra det forrige systemet valgte vi å gå for Itera igjen. 

Hvordan ble løsningen utarbeidet og seende ut?

I det nye systemet var det ønskelig å gjenbruke så mye som mulig fra det gamle systemet. For å utvikle den nye løsningen ble det satt sammen et tverrfaglig team fra Itera og Loomis, med ekspertise innen frontend, backend, brukergrensesnitt, funksjonell arkitektur og testing. Hele reisen ble dermed dekket, noe som gjorde det enklere å få levert en helhetlig løsning.

Bruken av Azure DevOps gjorde at prosjektet kunne håndteres og styres på en oversiktlig og effektiv måte. Hele teamet satte seg inn i problemstillingen, og skjønte fort hva vi i Loomis ville oppnå med det nye systemet. Mange av funksjonene i det gamle systemet ble gjort bedre, mens de funksjonene som ikke ble brukt nok ble fjernet.

Les mer om hva DevOps innebærer her!

Hvordan er fokuset på hvitvasking i dagens samfunn, og er dere fornøyd med resultatet?

Loomis sitt fokus på hvitvasking har blitt større og større den siste tiden, noe som også sees i hele finansbransjen. Standardisering, samt nye lover og direktiver gjør at dette systemet kan brukes i flere land. Man må ha gode systemer for å følge opp kunden og regelverket innenfor AML. Vi er veldig bevisst på dette ansvaret i Loomis, og jobber strukturert for å nå disse målene. Dette systemet er en essensiell del av akkurat dette. 

Loomis1

Gurbinder Singh (Funksjonell arkitekt i Itera) og Tobias Linnerud Jespersen (IT-konsulent og prosjektansvarlig i Loomis)