Maskinlæring og dataanalyse av realtids strømdata med Glitre Energi

Maskinlæring og dataanalyse av realtids strømdata  (1) (1)

Bærekraftsmål 7: Ren energi for alle Bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Strømnettet vårt inneholder enorme mengder data. Sammen med Glitre Energi har Itera jobbet med tjenester basert på realtids-strømdata for å skape nye relevante brukeropplevelser. Løsningen vil bidra til et mer effektivt og tryggere strømforbruk, samtidig som dataene vil kunne verdiøke andre tjenesteområder som sikkerhet og helse.

Itera har over flere år samarbeidet tett med strømkonsernet Glitre Energi. Våre bidrag har vært fokusert rundt initiering, etablering og skalering av konsernets spydspiss-selskap innen måling og bruk av realtids strømdata. Selskapet er etablert som en selvstendig enhet som heter Oss Norge. Ved hjelp av en fysisk strømmåler utviklet internt tilgjengeliggjøres og utnyttes realtids strømdata på en unik måte. Dette åpner opp helt nye tjenestemuligheter, både for Glitre Energi sine strømkunder og for tredjepartsaktører som kobler seg på dataplattform som er etablert i Oss Norge.

Gjennom pilotsamarbeid med forsikringselskap og andre bransjer utvikles nye, innovative og sluttbrukerrelevante tjenester basert på dataanalyser og maskinlæring. Itera og Oss Norge jobber tett sammen for å identifisere og realisere ulike bruks-cases for å bygge en nasjonal dominerende plattform så raskt som mulig. Vi jobber også tett med Microsoft for å sikre at løsningen kan skalere internasjonalt.