Monner er klare for videre posisjonering i markedet

Crowdfunding

Monner har ambisjoner om å bli en nasjonal vekstmotor for små og mellomstore bedrifter som ønsker å vokse. For å klare dette, har Itera bistått med en kartlegging av et et marked preget av tøff konkurranse.

Behov for ekstra vurderinger av et krevende marked

En utfordring for Monner, var å avdekke strategisk riktige segmenter i et marked preget av tøff konkurranse. Dette ble ytterligere forsterket av mangel på data og informasjon om segmentering i SMB-markedet.

Ledelsen så derfor behov for ekstern bistand til å gjøre nærmere vurderinger rundt segmentering og posisjonering, og kontaktet Itera og deres datterselskap Cicero Consulting.

 

Kom frem til fokusområder for viktig posisjonering

Sammen etablerte og kvalifiserte vi hypoteser om attraktive SMB-segmenter i tett samarbeid med Monners ledelse. Nåsituasjon, utfordringer og konkurrentanalyser ble kartlagt gjennom arbeidsmøter, egne analyser og domenekompetanse.


Ved å vurdere SMB-markedet langs finansielle- og ikke-finansielle parametere kom prosjektet frem til et nedslagsfelt som samsvarer med selskapets verdiforslag. Produktsstrategier for hver av næringene i nedslagsfeltet med tilhørende tidshorisont for pilotering og testing ble utarbeidet. Det ble også avdekket tre fokusområder som krever videre arbeid for å kunne ta posisjonen som gründerbank.

 

En strategi for fremtiden

Nå har Monner et kvalifisert bilde av attraktive segmenter i det norske SMB-markedet og en tydelig rettesnor for hvilke segmenter selskapet bør rette fokus mot, med tilhørende produktsstrategier.

Det ble lagt frem en anbefaling om å intensivere arbeidet rundt et knippe fokusområder som er avgjørende for å oppnå ønsket fremtidsposisjon.

Monners ledelse har uttalt at de vil følge prosjektets anbefaling og bruke hovedfunnene i det videre posisjoneringsarbeidet.

"For å lykkes med å skape nye tjenester og vokse i et konkurransepreget marked, må selskaper være reelt kundedrevet og ha dyp innsikt om behovene i markedet. Samarbeidet med Itera og Cicero har vært en viktig suksessfaktor for Monner i å analysere SMB-markedet og dele dette inn i delmarkedet hvor vi har et konkurransefortrinn", sier Marius Dybdahl, Chief Commercial Officer i Monner.

 

Stefan 2

Stefan Astroza

Head of Smart Banking

stefan.astroza@itera.no