Digital transformasjon i Oslo kommune

Itera Olso kommune 1920x1080

MÜl 9 RGB.pngMÜl 11 RGB.png

Itera er designpartner for Oslo kommune, og har de seneste årene vært mye involvert innen program for elektroniske tjenester (PET), program for felles funksjonalitet (PFF), Webforvaltningen/UKE og i det siste: Oslo Origo.

Mer om Origo her

Her bidrar Itera som del av Oslos «radikale digitaliseringstransformasjon» i form av tjenestedesign, interaksjonsdesign og UI-design. Både innbyggere og tusenvis av ansatte får enklere og bedre tjenester som følge av digitalisering av kommunens utallige analoge prosesser.  

Itera bidrar i form av fasilitering av store og små brukerstudier, workshops, kartlegging, gigamapping, tusenvis av intervjuer med alt fra sluttkunder til saksbehandlere for å sikre kommunen nok innsikt for å ta de rette beslutningene som gir de beste løsningene for sluttbrukerne.  

Itera har bidratt på en rekke områder. Noen av dem: 

  • Oslonøkkelen, hvis mål er å tilgjengeliggjøre alle offentlige lokaler til Oslos befolkning via en tjeneste man enkelt kan få tilgang til via mobil. 

  • Digitalisering av selve skjemabyggingsløsningen via et mini-cms (DVD) som har drastisk redusert tid og kostnad per skjema (og Oslo har mange), noe som kan bety vesentlige besparelser på sikt.

  • Bistand til å legge grunnlaget for designsystemer og utviklerportal for å sikre en god brukeropplevelse på tvers av Oslos mange etater og bydeler. Dette sikrer også effektiv onboarding og overlevering til underleverandører som skal utvikle nye tjenester for Oslo kommune. 

  • Oslo kommunes «min side» team som er under stadig utvikling. "Min side" vil være beboerens personlige landingsside og kanal til alt relatert til kommunen.

  • Fasilitering av utvidelsen av beboerparkeringstjenesten i Oslo kommune mtp rådgivning innen brukeropplevelse, UI design, testing og oppfølging etter lansering. 

  • «Proaktive meldinger til folket» - informative, digitale meldinger som sendes ut til innbyggere basert på livshendelser og lokasjon (f. eks. informasjon etter fødsel).

  • Implementering av Oslo kommunes nye profil på digitale flater og alt det innebærer.

Arbeidet med Oslo kommune er noe av det mest utfordrende og givende vi får være delaktige i, og vi gleder oss til hver dag på jobb hvor Itera får være med på å utvikle tjenester som utgjør en forskjell for 634 000+ innbyggere!