Pelagia utnytter fiskedata bedre og raskere

GettyImages-1131621310(1)

MÜl 14 RGB.pngMÜl 12 RGB.png

Pelagia er et av verdens største selskaper innen pelagisk fiskeforedling og distribuerer produkter basert på pelagisk fisk til markeder i hele verden. Selskapet hadde behov for en robust løsning for å sammenstille, rapportere og visualisere data fra ulike datakilder, deriblant ERP-systemet. Resultatet ble et Microsoft Azure rammeverk med Power BI som visualiseringsverktøy på toppen.

 

En av verdens største fiskeleverandører

Pelagia har fabrikker i Norge, Danmark, UK og Irland og er en ledende produsent av pelagiske fiskeprodukter. Pelagisk fisk er en betegnelse på fisk som lever hovedsakelig i åpne vannmasser, som for eksempel sild og makrell. Pelagia er en viktig leverandør av fiskeprodukter som benyttes både til menneskekonsum og essensielle ingredienser i fiskefôr og dyremat, samt kosttilskudd til både mennesker og dyr.

Pelagia jobber kontinuerlig med å utvikle nye produkter, og har spesielt fokus på utvikling av ingredienser som skal bidra til å forbedre folks helse. For Pelagia er det viktig at 100% av fisken blir brukt, slik at ingen ressurser går til spille.

 

Les i Shifter.no: Bransje etter bransje digitaliseres. Nå står også fiskerinæringen for tur.


Behov for bedre sammenstilling av data

Innkjøps- og salgsaktiviteter, produksjon, lager og distribusjon – til sammen består disse prosessene av mange, ulike datakilder og det genereres store datamengder. For Pelagia har dette ført til stor kompleksitet i lagring og prosessering av data, som eksisterende systemer ikke har løst på en tilfredsstillende måte.

Pelagia ønsket derfor å få på plass et system som kunne automatisere innhenting av informasjon, samt sikre høy datakvalitet i rapporteringen. For å oppnå mer effektiv bruk av interne rapporter, så de også behovet for økt kvalitet på selve visualiseringen av dataene, med andre ord større vektlegging av design og ikke minst brukerinnsikt. 

"De eksisterende systemene fungerte ikke godt nok. Som en konsekvens slet vi med datakvalitet og at våre ansatte ikke fikk dekket de behovene de hadde" - Frode Vatne, CIO Pelagia


Rammeverk i Azure, koblet opp mot Power BI

Løsningen ble å implementere et rammeverk basert på Azure teknologi. Rammeverket skulle strukturere og behandle data fra kildesystemene, før det ble bygget såkalte «kuber» som ble koblet opp mot Power BI via Analysis Services.

Itera leverte et distribuert team med SQL- og Power BI-utviklere i Kiev og en lokal prosjektleder, som samarbeidet tett med Pelagias systemarkitekt og øvrige ressurspersoner i Pelagia. Teamet bestod i tillegg av en forretningsrådgiver som sammen med Pelagias forretningsutvikler, utarbeidet de nødvendige rapportene i Power BI.


Bedre beslutninger - raskere

Resultatet ble gode, brukervennlige rapporter innen områder som blant annet finans, salg, lager, vedlikehold og HR. Nye rapporter og ny funksjonalitet utarbeidet med utgangspunkt i brukernes behov bidro, sammen med et kvalitetsløft på innhold og design for eksisterende rapporter, til å gjøre organisasjonen mer effektiv. 

«Det nye rammeverket og rapportene har økt tilliten til dataene blant våre ansatte, og de er nå i stand til å ta bedre beslutninger raskere» - Frode Vatne, CIO Pelagia


0 (2)

Odd Khalifi

Director Western Norway and Business Development, Itera

odd.khalifi@itera.no