Robotics i finans - en analyse av effekter

Robot-hand using calculator. Illustration.

Et norsk finanskonsern ga Itera i oppdrag å kartlegge effekten av å robotisere en del av konsernets prosesser. Det ble besluttet å gjennomføre en «proof of concept» med begrenset investeringsbehov. Basert på denne skulle Itera gi sine anbefalinger til hvilke prosesser som hadde størst potensial for robotisering, og hvilke forretningsmessige gevinster som kunne forventes på kort og lang sikt. 

Itera startet med å utarbeide hypoteser om hvilke prosesser som burde automatiseres ut fra prosessens volum og effekten automatisering ville ha for sluttkunden med hensyn til effektivitet og brukeropplevelse. De mest aktuelle prosessene ble så benchmarket og detaljert i prosessdiagrammerTeknisk løsning ble vurdert og valgt teknologi (UiPath) ble benyttet da denne har en lisensmodell som krever begrensede investeringer. 

Rapporten presenterte en bruttoliste over alle prosesser som oppfylte kriteriene for automatisering, og redegjorde for hvilke gevinster som kunne forventes. Blant annet viste rapporten at automatiseringen ville kunne frigjøre 1 årsverk til mer verdiskapende arbeid allerede på kort sikt.

Andreas Almquist

Kontakt

Andreas Almquist

Head of Business Consulting

andreas.almquist@itera.no

+4793290023