Itera naaf pollenvarsel 1920x1080

MÜl 3 RGB.pngMÜl 9 RGB.png

Det siste året har Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) jobbet med en oppgradering av pollenvarseltjenesten sin. Den har fått et velfortjent ansiktsløft, og systemet er bygget opp helt på nytt, med moderne plattformteknologi på en skalerbar skyløsning. Itera står bak løsningen, og ser nå på hvordan eksisterende pollendata og maskinlæring kan forbedre pollenvarslingen ytterligere.


En modernisert løsning med fokus på brukeren

- Pollenvarslingstjenesten vår har eksistert lenge og har sett ganske lik ut over lengre tid. Vi hadde behov for en ny løsning som tok hensyn til universell utforming, nytenkning og ikke minst brukervennlighet, sier Hogne Skogesal, kommunikasjons- og markedssjef i NAAF.

Til å begynne med kjørte Itera en analyse av den eksisterende løsningen og kom med råd til hvordan den nye kunne bygges. Sluttbrukerne har omtrent samme funksjonalitet som før. De kan sjekke varselet på nettsiden eller få automatisk varsel når det er spredning i sitt område, av «sin» pollen.

Sjekk ut pollenvarselet her!

Pollendataen har flere bruksområder. En rekke virksomheter abonnerer i dag på en datastrøm fra tjenesten, noe som gjør at medieselskaper kan tilby pollenvarsling som en del av sine vær- og nyhetstjenester. Andre virksomheter bruker varslingen til analyse. Apotekkjeder kan for eksempel bruke dataene til å planlegge logistikk og lagerbeholdning av pollenmedisin. Formatet på denne datastrømmen er beholdt, slik at datakundene ikke behøver å endre sine systemer.

NAAF og Itera

Hogne Skogesal (Kommunikasjons- og markedssjef i NAAF), Ingrid Rise Fry (Kommunikasjonsrådgiver i NAAF) og Martin Smestad Hansen (Seniorrådgiver i Itera)

Maskinlæring og historisk pollendata

- Vi har sett på hvordan pollenvarseltjenesten kan gjøres bedre, og gjort en grundig evaluering av den. Rapporten derfra er tydelig på at tjenesten har et stort forbedringspotensial, sier Skogesal.

Det sees på flere mulige forbedringspunkter, blant annet hvilke kanaler varselet kommuniseres i, og varslingen i seg selv. Iteras egen faggruppe for maskinlæring og kunstig intelligens jobber nå med å analysere historiske pollendata og andre datakilder for å se på mulighetene for å kunne varsle både mer presist og lenger frem i tid.

Veien videre: forbedring av målingene

Den største utfordringen med varslingsprosessen i dag er kanskje selve målingene. Norge har for få målestasjoner, dessuten er prosessen er veldig manuell og dermed ikke så lett å skalere.

- Teknologien bak trenger rett og slett en oppdatering. I dag må man manuelt hente ut en fysisk prøve fra fellene, deretter sende den med post til pollenforskerne våre. Digitalisering av dette er nøkkelen for å gjøre det bedre fremover, og med prosjektet vårt med Itera blir det spennende å se på løsningene som finnes, avslutter Skogesal.

Det er ofte store lokale forskjeller i spredningen, og dagens 12 stasjoner blir dermed utilstrekkelig. Itera jobber også med å utrede leverandører på helautomatiske målestasjoner, og vurderer i tillegg mulighetene for å gå i spissen for å få utviklet billigere og mindre måleenheter. Det er en mulig vei til å få langt flere målepunkter, og dermed mer presise målinger.