Digitalisering og selvbetjening i Storebrand

People talking in office. Photo.

Storebrand er en ledende aktør innen sparing, forsikring, bank, fond og pensjon, med 2 millioner privatkunder og 40.000 bedriftskunder. Selvbetjeningsløsninger og digitale kanaler er svært viktig i denne bransjen, både for kundebehandling, salg, produkter og tjenester, samt partnerhåndtering. 

Storebrand har som andre aktører i bransjen hatt et ønske om å digitalisere tjenestene sine og å tilby selvbetjeningsløsninger. De ønsket en partner som kunne bistå i å initiere, lede og utvikle et digitaliseringsprogram. Viktige kriterier for valg av partner var høy kompetanse, mulighet til å skalere raskt, høy kvalitet i leveransene og at et digitaliseringsprogram kunne gjennomføres på en kostnadseffektiv måte.

Løsning

Itera har over flere år vært Storebrands foretrukne partner innen systemutvikling i digitale kundekanaler. Itera ble derfor også engasjert for å sette opp et større digitaliseringsprogram basert på en leveransemodell med elementer av nearshore for å være mest mulig kostnadseffektivt.

Itera startet med å identifisere overordnede mål og funksjonelle behov som grunnlag for å definere et digitaliseringsprogram som overbygning for en rekke prosjekter rettet mot ulike identifiserte mål og funksjonalitetsbehov. Itera satte videre sammen et tverrfaglig team bestående av prosjektledere, arkitekter, teknologer og testere for å fornye og digitalisere løsningene. Til å begynne med bestod teamet kun av on-site personell, men gradvis ble teamene bemannet som hybride team med en miks av ressurser fra Oslo og Kiev. Noen av teamene har etter hvert også blitt rene nearshore-team som styres av Storebrand selv og som gjør både utvikling og forvaltning.

Itera har bidratt i utviklinge av store deler av arkitekturen for selvbetjeningsløsningene, inkludert front-end, back-end, integrasjon og tjenester. Løsningen integrerer med offentlige virksomheter, partnere og interne fagsystemer hos Storebrand. For kjøpsløsningene har Itera bidratt med å lage en generisk skjemaløsning og arkitektur hvor forretningssiden enkelt kan definere nye produkter uten at det er behov for å utvikle hele nye vertikaler for det nye produktet. Selvbetjeningsløsningen benytter teknologier som gjør de oppleves som rike og er bygget på toppen av en tjenesteorientert arkitektur med REST-tjenester. Itera har videre utviklet en Deployment Pipeline som støtter opp under Storebrands ønske om «Continuous Deploy». Løsningen muliggjør bygging og deployment av nye versjoner i nye miljøer, inkludert produksjon, med ett eneste klikk.

Over 40 tjenester har blitt digitalisert og forbedret og omfatter alt fra det å bli kunde til å tegne forsikringer, skadeoppgjør, pensjonssparing, lånesøknad, sparing, fond, autentisering, dokumentsignering, dokumentdistribusjon og varslingstjenester.

Totalt sett har Itera bidratt med kompetanse på forretningsrådgivning og analyse, governance og styring, program-, prosjekt- og teamledelse, IT-strategi, løsningsarkitektur, DevOps, systemutvikling, integrasjon, datavarehus, testledelse, testautomatisering, nearshore og operasjonalisering.

Resultat

Storebrand har gjennom de siste 6 årene gjennomført en solid oppgradering av sine digitale kundeløsninger og selvbetjeningskanaler. Ved å bruke Itera som partner og benytte hybride leveranseteam har de oppnådd store kostnadsbesparelser. Den gradvise og kontrollerte overgangen mot hybride team har vist seg å fungere svært godt i denne typen oppdrag som inneholder både nyutvikling og forvaltning.

Den teknologiske løsningen til Storebrand er nå svært moderne. Nye prosesser for deploy gjør at Storebrand kan legge ut nye versjoner daglig. Summen av dette gjør at Storebrand kan bevege seg raskt mot nye markeder og løsninger og på en enkel måte tilgjengeliggjøre løsningene for sine sluttbrukere.

Ta kontakt!

Vi har delt flere relevante kundehistorier som forteller mer. Og selvsagt; våre salgsledere er alltid tilgjengelige for å fortelle deg mer om hva vi kan gjøre for deg og din virksomhet.

Vi vil bli glade for å høre fra deg!