Bidrar til økt trafikksikkerhet for Trafsys

Person driving car on road. Photo.

MÜl 9 RGB.png

Mange hundre veier, broer, fjelloverganger og kryss i Norge er døgnkontinuerlig overvåket gjennom avansert sensorteknologi og digitale tvillinger. Itera bistår Trafsys i utvikling og testing av løsninger som bidrar til økt trafikksikkerhet gjennom overvåkning og håndtering av hendelser som kødannelse eller ulykker, slik at effektene av en hendelse kan minimeres eller unngås helt.

Trafsys er et ledende nordisk kompetanseselskap som utvikler intelligente transportsystemer. Trafvision er deres hovedprodukt – et kraftig og moduloppbygget system for styring og overvåkning av trafikk. Trafvision gir brukeren et oversiktlig og korrekt bilde av trafikksituasjonen gjennom statusmeldinger og alarmer fra en rekke ulike datainnsamlings- og deteksjonssystemer langs veibanen, blant annet video, radar-, telefoni-, værdatasystemer og brannalarmer.  

Microservices og Kafka meldingsbuss 

Trafvision har blitt kontinuerlig videreutviklet siden 1999. Med svært sterk fremvekst av avansert sensorteknologi har også antallet sensorer utviklet seg eksplosivt. For å kunne håndtere de ekstreme og raskt voksende datamengdene i sanntid ville eksisterende, databasesentriske arkitektur etterhvert bli en flaskehals. Itera ble derfor engasjert til å delta i arbeidet med å modernisere arkitekturen ved å gå over til å benytte microservices og Kafka meldingsbuss.

 

Øyeblikkelige og automatiske tiltak

Den nye arkitekturen legger godt tilrette for sanntids håndtering av datastrømmen med millioner av meldinger, slik at hendelser som kan påvirke trafikksikkerheten negativt blir håndtert raskt og uten forsinkelse. Ved hendelser omdirigeres trafikken raskt ved at systemet automatisk igangsetter nødvendige tiltak basert på data fra sensorer på stedet, som styring av signaler, bommer, variable skilt, radiomeldinger og nødbelysning. Eksempel på hendelser som automatisk genererer alarm er trafikkulykker, brann eller utløst brannapparat, mistet last, for høyt CO2-nivå, fotgjengere i kjørebanen, kødannelse og kjøretøy som har stanset eller kjører mot trafikkretningen. 

Itera logo red

På jakt etter nye muligheter?

Har du et par års erfaring eller mer fra utviklingsprosjekter og er nysgjerrig på hvilke karrieremuligheter Itera kan tilby så setter vi gjerne av tid til en prat.

 

Send oss dine kontaktopplysninger eller eventuelle spørsmål du måtte ha til work@itera.no, så tar vi kontakt med deg.