Vekststrategi for forsikringsaktør

Building bricks with arrows pointing upwards. Photo.

Etter flere års stagnasjon hadde kunden, som er en norsk forsikringsaktør, et uforløst potensiale for vekst i bedriftsmarkedet (inkl. landbruk). Det var behov for en ny vekststrategi, men områdene hvor denne veksten kunne komme fra var flere. Kunden hadde derfor behov for å definere vekstmuligheter og utrede andre sentrale spørsmål for å lage en solid strategi som ikke bare besvarte hvor veksten kan komme fra, men også hvordan den skal hentes. 

Et identifisert potensial på 1.7 milliarder kroner 

I tett samarbeid med kundens ledelse og ansvarlige for bedriftsmarkedet utarbeidet Itera en ny vekststrategiDet ble gjennomført analyser av kundens nåsituasjon og strategiske føringer. Mulige strategiske retninger ble skissert og sammenstilt. På bakgrunn av dette ble strategien utredet med tydelig definerte markedssegmenter, aktiviteter, kompetansekrav og organisatoriske behov for å hente ut det identifiserte vekstpotensialet på hele 1.7 milliarder kroner. 

Andreas Almquist

Kontakt

Andreas Almquist

Head of Business Consulting

andreas.almquist@itera.no

+4793290023