Vi må ikke jobbe raskere – men smartere

Woman looking at computer screen. Photo.

«Alle» snakker om innovasjon og digitalisering, både i offentlig og privat sektor. Et raskt søk på innovasjon gir deg rundt 2 260 000 Google-treff. Mye av stoffet handler om hva innovasjon er. Mer interessant er hvordan innovasjon drives.

Skrevet av Ann Kristin Lilja

 

Hvordan bør vi jobbe når målsettingen er å utvikle nyskapende løsninger som folk faktisk bruker? Å jobbe smartere betyr ikke å jobbe raskere, men å løse oppgavene gjennom nytt tankesett.

Kombiner metoder!

Kan man kombinere tradisjonell prosjektmetodikk med nye metoder og nye måter å tenke på? Etter min mening, ja, så absolutt! Diskusjonen rundt «Waterfall» eller «Agile», må legges død. Det er ingen motsetninger mellom det å benytte prinsipper fra tradisjonelle metoder som Prince2/PMI/PMP og smidige metoder som Lean/Lean Startup/Scrum.

Min påstand er at det ikke finnes én standard metode for gjennomføring av prosjekter. De som lykkes evner å kombinere og ta i bruk elementer fra hele metodespekteret. I tillegg – og dette er det mange som glemmer å tenke på - benytter de en metode som lar seg kombinere med valgt kontraktsform.

Magien i «Lean Startup»

Vi har alle enten hørt om eller til og med vært med i mislykkede it-prosjekter. En fellesnevner for mange av prosjektene som har fått merkelappen «fiasko» er at fokuset har vært på å lage løsninger, fremfor å løse reelle problemer for virkelige mennesker og bedrifter. For å lykkes med sistnevnte vil jeg trekke frem Lean Startup-metodikken.

Magien i metoden er læring gjennom å la brukerne/kundene teste løsningen - brukertesting, altså å prøve ut ulike sider av idéene i praksis. I brukertesten tilstrebes det å få brukerne/kunden til å gjøre noe, fremfor å bare mene noe. Poenget er å gjennomføre brukertester så tidlig som mulig og i så liten skala som mulig, før du går i gang og utvikler hele løsningen. På denne måten kan du få bekreftet at du er inne på noe - at idéen er god - før du bruker tid og penger på å lage noe ingen vil ha. Brukertestingen gjøres i iterasjoner på én hypotese om gangen. Til slutt vil du være så sikker i din sak at du med stor sannsynlighet kan lansere et produkt og faktisk lykkes.

Lean Startup bidrar egentlig med lite nytt. Metoden kombinerer verktøy basert på et tankesett fra verdens innovasjonshovedstad Silicon Valley, og som innovative bedrifter har brukt lenge. Lean Startup er basert på at du gjennom hypotesetesting besvarer spørsmål som:

  • Hvem er brukerne/kunden?
  • Hva er problemet som ønskes løst?
  • Hvordan kan dette problemet løses?
  • Hvordan kan det etableres en bærekraftig og skalerbar forretningsmodell rundt løsningen?

Hva med tradisjonelle metoder som Prince2 eller PMP?

Tradisjonelle metoder kan benyttes i alle typer prosjekt uavhengig av størrelse, bransje, organisasjon, geografisk plassering og kultur, og passer godt sammen med bransjespesifikke metoder, som for eksempel smidig utvikling (Scrum, Lean, Lean Startup, Lean service design).

Tradisjonelle metoder kan implementeres delvis for å forbedre og komplimentere smidige modeller og prosesser for prosjektarbeid. Tradisjonell prosjektmetodikk har klare prinsipper for å sikre at prosjektet leverer resultater og har et tydelig bilde av hva prosjektet skal levere, hvorfor, når, fra hvem og for hvem. I tillegg tilrettelegges det for felles språk for alle som jobber i prosjektet og for at alle interessenter er riktig representert i planlegging og beslutning av prosjektet.