Hva kjennetegner en god prosjektleder?

Woman standing in front of wall. Photo.

For å levere vellykkede teknologiprosjekter må prosjektlederen være god på mye mer enn prosjektmetodikk. Det er i alle fall vår erfaring.

Skrevet av Mari Blikom

 

Itera leverer store IT-prosjekter for mange av Norges og Nordens største og mest krevende virksomheter. Vi gjenkjenner en god prosjektleder når vi ser ham eller henne. De som peker seg ut er ikke bare gode på prosjektmetodikk, men har også andre tydelige kvaliteter:

  • Tilpasningsdyktighet
  • Interesse for innovasjon
  • Strategi- og forretningsforståelse
  • Bransjekunnskap
  • Glad i mennesker
  • Interesse for kulturelle forskjeller
  • Åpen for å løse ting på nye måter

 

Basiskunnskap: evne til å vurdere hvordan prosjektet skal gjennomføres

I en bransje med høy endringstakt må prosjektlederen kunne vurdere hvordan hvert enkelt prosjekt best gjennomføres. Hvilken prosjektmetodikk egner seg best – skal vi basere oss på tradisjonelle metoder, eller skal vi heller se til nye, innovative måter å jobbe på?

Tilpasningsdyktighet og innovasjonsinteresse

Prosjektlederen må være interessert i innovasjon, sette seg inn i trender, være tilpasningsdyktig og kunne forholde seg til usikkerhet knyttet til det å jobbe med ny teknologi og nye metoder. Man må kunne manøvrere trygt gjennom dette landskapet uten å ta snarveier eller miste fokus på prosjektenes mål, og kravene fra kundene.

En sparringspartner – både for kunden og teamet

En prosjektleder fungerer ofte som en sparringspartner for kunden. Hun deltar i løsningsdiskusjoner og er dermed med på å forme leveransene og resultatet. Evne til strategisk tenkning samt god forretningsforståelse og kunnskap om kundens bransje er derfor nødvendig for å forstå hvilken rolle løsningen som skal utvikles spiller i kundens overordnede strategi.

Prosjektlederen sørger videre for at denne innsikten formidles på en god måte til hele teamet, slik at alle har en tydelig forståelse av hva målet med prosjektet er. Slik kan de skape gode resultater og positive effekter for kunden, og ikke minst for kundens kunde.

Innlegget fortsetter under videoen.

En relasjonsbygger – på tvers av fagfelt og landegrenser

En prosjektleder må være god på relasjoner, på å skape god lagånd og motivere team. Et godt miljø og samarbeid er nærmest en forutsetning for at prosjektet lykkes. En prosjektleder må derfor være omgjengelig, ha respekt for og være glad i mennesker, samt vite hva som motiverer og utfordrer den enkelte.

I Itera jobber vi ofte i hybride team, det vil si at deler av teamet sitter på ett av våre kontorer i Kiev eller Bratislava. I disse prosjektene trenger vi prosjektledere som er interessert i og har kunnskap om kulturelle forskjeller, som er flink i språk og som forstår hvilke hensyn som må tas når teamet ikke sitter sammen hver dag.

Åpenhet for å tenke nytt

Mange av prosjektene våre innebærer å utvikle nye løsninger til markedet, og vi får mange innspill fra de som skal bruke løsningene vi lager. Når vi går videre med tilbakemeldingene må en prosjektleder stille spørsmål ved antagelser, prøve å se en utfordring fra nye vinkler og oppmuntre teamet til å tilnærme seg kjente situasjoner på en ny måte.

I Itera jobber vi tverrfaglig. Det betyr at det er mange fagfelt og ulike mennesketyper involvert i et prosjekt. Prosjektlederen må legge til rette for at alle blir hørt, involvert og trives slik at de yter sitt beste.

Flere oppdrag betyr flere, nye prosjektledere

Itera er i vekst. Kundene blir flere og prosjektene større. Vi trenger dermed flere nye kolleger - blant annet prosjektledere.

Kort oppsummert må en prosjektleder i Itera være tilpasningsdyktig, være interessert i innovasjon, ha evne til strategisk tenkning, god forretningsforståelse, være glad i mennesker, ha interesse for kulturelle forskjeller og være åpen for å løse ting på en ny måte.

Er det deg?