Man and woman drinking coffe posing. Photo.

Vi lever i en verden hvor endringer skjer i ekspressfart, kravet til innovasjon og digital transformasjon er stort, og det norske markedet er støvsugd for teknologikompetanse. I Norge har vi en klar ambisjon om å være i front innenfor digitalisering, som på mange måter er «den nye oljen».

 

Tilgangen på kompetanse er en av de største utfordringene for norske virksomheter. For å holde tempoet oppe er «alle» ute etter kvalifiserte teknologer, som både er vanskelige å finne og beholde. Flere og flere virksomheter velger derfor en annen tilnærming, og samarbeider med leverandører som er godt etablert med utviklingskapasitet utenfor Norge.


Nearshoring kan være svaret

Alle bransjer digitaliseres, og det er slutt på tiden hvor det tar opptil flere år å synliggjøre verdier. Digitaliseringen tvinger frem nye forretningsmodeller i de fleste bransjer, og kort time-to-market er viktigere enn noen gang. 

Nearshoring kan være svaret. Begrepet beskriver det at en virksomhet setter ut tjenester til personell i et land som er geografisk nærmere (enn når avstanden er større, og vi bruker begrepet outsourcing), har stor kulturell likhet med Norge, liten tidsforskjell og billigere arbeidskraft. Typisk for destinasjonslandene er et høyt utdanningsnivå, spesielt innen teknologifag, samt et mye høyere antall studieplasser enn i nordiske land. Lavere kostnader er én motivasjonsfaktor for å benytte nearshoring, men vel så viktig er den store tilgangen på kapasitet - noe vi bare kan drømme om i et lite land som Norge.


Hybrid leveransemodell – det beste fra to verdener

I Itera har vi erfart at en hybrid leveransemodell gir de aller beste resultatene. Modellen innebærer at vi setter sammen team bestående av både norske og nearshore-baserte konsulenter. Norske prosjektdeltakere har den direkte kommunikasjonen med kunden, har inngående kunnskap om det norske markedet, og er godt trent innen innovasjonsbaserte gjennomføringsmetoder. Teamets kapasitet og skalerbarhet ivaretas gjennom å involvere nearshorebaserte teammedlemmer. Denne hybride leveransemodellen muliggjør en fleksibel kompetansemiks med ressurser fra flere lokasjoner, som jobber sammen i et «sømløst» grensesnitt. Verdien for kundene er både lavere kost og stor tilgang på kompetanse og kapasitet.


Itera har ti års erfaring med nearshoring


Itera var tidlig ute med vår hybride leveransemodell, og etablerte det første Itera-kontoret i Kiev i Ukraina i 2008. I 2014 etablerte vi oss også innenfor EU, nærmere bestemt i Bratislava, Slovakia. Modellen er moden, og fungerer svært godt for kundene våre, der mange er avhengige av fleksibel tilgang på høy kompetanse, og raskest mulig time-to-market for å være konkurransedyktige. 


Digitaliseringen fornyer måten vi driver utvikling på. Jeg mener at fremtidens IT-leveranser vil gjennomføres av hybride leveranseteam, med tverrfaglig kompetanse, og med kapasitetstilfang fra destinasjoner ikke langt utenfor Norge.


Lyst til å bli bedre kjent med våre kontorer i Ukraina og Slovakia? Du kan følge vårt ukrainske kontor på facebook, og vårt slovakiske kontor på facebook

 

Ta gjerne kontakt med Ann Kristin Lilja eller Brian West om du ønsker å lære mer om våre hybride leveransemodeller.

Ann Kristin Lilja og Bryan West

På bildet: Ann Kristin Lilja (delivery director) og Brian West (nordic director of business development). Begge jobber med våre nearshore-kontorer i Itera.