Når løsningen ligger foran problemet

Footprint on moon surface. Photo..

Teknologirevolusjonen vi nå befinner oss i er den største i menneskets historie. Likevel handler den like mye om utfordringene den skal løse som teknologien i seg selv.

Skrevet av Daniel A. Jensen, Funksjonell Arkitekt i Itera

 

 

I 1961 holdt John F. Kennedy en tale der han formulerte den velkjente setningen: «(…) landing a man on the Moon and returning him safely to the Earth». Denne konkrete målsetningen kom til å bli hoveddriveren for teknologiutviklingen resten av tiåret som vi fortsatt høster fruktene av.

I dag er situasjonen snudd om. Teknologirevolusjonen ligger foran anvendelsene, og vi befinner oss i det største teknologiske push-et i menneskets historie. Det vil si at den teknologiske innovasjonen skjer raskere enn at det nødvendigvis finnes opplagte anvendelser for den. Buzzwords omtales hyppig i alle bransjer, og alle sektorer må omstilles – fra offentlig til industri. Skillene mellom IT og forretning viskes ut, og den som ikke følger med har tapt.

Industri blir IT 

I juni deltok jeg Kongsberg Systems Engineering Event (KSEE), hvor bedrifter fra hele Kongsberg-industrien var representert. Kongsberg har en av de eldste teknologimiljøene i Norge, og utvikler høyteknologiske systemer som opererer fra havets bunn til verdensrommet. Innholdet i programmet derimot kunne vært tatt ut av hvilken som helst annen IT-konferanse. Buzzwords som Big Data, AI, Blockchain og IoT sto sentralt, og årets tema var Systems Engineering in the Digital Era 

Hovedpublikummet på konferansen var ingeniører og teknologiarbeidere, og ikke overraskende var det ny teknologi og nye trender som sto i fokus. I sin presentasjon om IBM Watson, fortalte Loek Vradenberg om hvordan AI og kognitiv teknologi kommer til å forandre livene våre, og hvordan den allerede gjør det i mange tilfeller. Digitalisering kombinert med en nedgang i oljebransjen har også for lengst tvunget tradisjonell norsk industri til å tenke nytt. 

Jeg nevner denne konferansen fordi jeg selv har jobbet i Kongsberg-industrien og ser at trendene og buzzwords fra IT-bransjen er i full fart på vei inn i industrien, uten at det nødvendigvis foreligger strategier og tenkte anvendelser.

Teknologi alene er ikke løsningen 

Kommunikasjonsrådgiver i Itera, Helene Jørum, skriver at «teknologi kan gjøre oss bedre, hvis vi bruker den riktig» i sin artikkel i Dagsavisen. Som IT-konsulenter er det vårt ansvar å være oppdatert på hvilke muligheter ny teknologi gir. Men hvis man kun fokuserer på teknologien alene, risikerer man å ende opp med produkter og tjenester som ingen kommer til å bruke. Dette gjelder private så vel som offentlige organisasjoner. Fokuset bør være på behovene til brukeren, ikke teknologien i seg selv. For å sitere den amerikanske økonomen Theodore Levitt: «People don’t want to buy a quarter-inch drill, they want a quarter-inch hole». 

De mest grunnleggende menneskelige og samfunnsmessige behovene, for eksempel mat, energi, husly, helsetjenester, transport, informasjon og infrastruktur, har mer eller mindre vært uendret de siste generasjonene. Det som er endret er menneskers forventninger om tilgjengelige og gode tjenester til disse behovene. Vår jobb er å løse behovene med mer effektive og innovative metoder, og teknologien i dag setter nesten ingen grenser for hva som er mulig. Teknologi er rett og slett ikke problemet lengre, men det betyr ikke nødvendigvis at løsningene blir bedre.

 

Push pull

 

Buzzwords er ikke ensbetydende med disruptiv teknologi

Det er en misoppfatning at alle nye buzzwords nødvendigvis er disruptiv. I The Innovators Dilemma beskriver Clayton Christensen disruptiv innovasjon som teknologisk innovasjon som i utgangspunktet har dårligere ytelse, og som ikke møter forventningene til hovedmarkedet, men som over tid ender opp med å ta over hele markedet. Disruptiv innovasjon henger altså sammen med anvendelsen av teknologien, like mye som teknologien i seg selv. Derfor er det viktig at det ikke fokuseres utelukkende på teknologien, men hvilke utfordringer som trenger å løses og hvilke mål man vil oppnå. Dette kan være en årsak til at mange bedrifter ikke lykkes i sine internet of things (IoT)- og big data-initiativer. I en studieutført av Cisco i 2017, viste det seg at 74% av selskapene som deltok i undersøkelsen feilet i deres IoT-initiativer – dette til tross for at dagens teknologi tilbyr uante muligheter.

Tydelig målsetting + tverrfaglige team = suksess 

For å oppnå suksess i digitale transformasjonsprosjekter må man først definere suksess. Hva er det man vil oppnå og hvordan måler vi det? Det høres banalt ut, men min erfaring er at enten er målene for uklare, eller så kommuniseres de for dårlig i mange organisasjoner. I tillegg må forretning og IT sammenstilles, og for lage de beste og mest innovative løsningene må vi sammen med kunden jobbe på tvers av disipliner.  Vi må sørge for å legge til rette for at teknologieksperter, domeneeksperter, utviklere, tjenestedesignere, arkitekter, testere, og prosjektledere jobber sammen. 

Teknologirevolusjonen lover gull og grønne skoger, men innovasjon må skje fra to sider: Behovets og teknologiens side ‒ analytisk og kreativt. Teknologiske muligheter er ikke nok i seg selv. Kun gjennom å sette behovet i sentrum og jobbe i tverrfaglige team kan vi kanskje klare å komme til månen og tilbake igjen.

Daniel Jensen kvadrat

Daniel Jensen

Funksjonell arkitekt

daniel.jensen@itera.no