What’s the fuzz about the buzz?

Puzzle pieces with Dev + Ops. Illustration.

De siste par årene har vi hørt «alle» snakke om DevOps. Hva er det egentlig -  og er det egentlig noe nytt? 

Skrevet av Trine Ødegård, Senior Prosjektleder i Itera

 

Smidig utvikling har vært på tapetet lenge, og i Itera har vi lang erfaring med å jobbe på denne måten. Det innebærer at vi spiser elefanten, eller løser problemet, bit for bit og ikke forsøker å sluke hele elefanten, eller forstå hele kompleksiteten før vi starter. Vi jobber i iterasjonertester ut underveis, og sjekker hele tiden at det vi har utviklet fortsatt stemmer med målbildet. Utviklingssprintene foregår i tverrfaglige team, med UX, designrådgivning, test, tjenestedesign, arkitektur og utviklingDevOps innebærer at også drift kommer ombord.  

En løsning på en interessekonflikt? 

DevOps som begrep oppsto for cirka 10 år siden, og kom til Norge for alvor i 2016. Ordet er en sammensetning av de to engelske ordene development og operations – på norsk utvikling og drift. DevOps vokste frem som et svar på det vi kan kalle en slags «interessekonflikt» mellom utviklings- og driftsmiljøeneFor selv om man har jobbet i smidige utviklingsteam lenge, utviklet i mindre iterasjoner og forsøkt seg med hyppigere produksjonssettinger, er det en grunnleggende stor avstand mellom utviklingsmiljøets ønske om å tilfredsstille kundens behov med hyppige endringer, og driftsmiljøets behov for stabilitet og etterlevelse av SLA-krav (Service Level Agreement).  

Teknologien er vår venn 

Teknologiutviklingen gjør det både enklere og mer aktuelt å innføre DevOps som arbeidsmetodikk. Skyløsninger og teknologiplattformer som for eksempel Microsoft Azure, Google Cloud og Amazon Web Services lar oss sette opp hele infrastrukturen vår i skyen. Videre tilbyr plattformene standard rammeverk og komponenter som vi kan bygge løsninger med, og være sikre på at spiller godt sammen. Dermed kan utviklingsmiljøet endre eller bygge nye løsninger raskt, og driftsmiljøet kan være sikre på at vi har grunnleggende kontroll. Teknologien gjør også at automatisering i alle ledd har blitt enklere, noe som sikrer kvalitet, reduserer menneskelige feil og gjør det enklere med hyppige forbedringer. 

Begrepet «kultur» er nøkkelen til å forstå og lykkes med DevOps 
For å både forstå og lykkes med DevOps i praksis må vi snakke om kulturendring. Gamle murer mellom fagmiljøer må brytes ned, og i stedet må vi bygge en sterk og felles kultur som setter kundens behov i sentrum, der vi er transparente i vår kommunikasjon og vi føler et felles ansvar for det vi har utviklet så lenge det kjører og lever i produksjon.  

Med DevOps faller den siste brikken på plass i et smidig og tverrfaglig utviklingsteam. Det er verdt å buzze om  - og ikke minst er det en morsom måte å jobbe på! 

Trine Ødegaard riktig

Trine Ødegård

Senior Prosjektleder

+47 480775154