En samtale om skytjenester

People sitting around a table talking. Photo.

Alle snakker om skytjenester. Avdelingsleder for Managed Cloud Services Torstein Børresen og Business Consultant Magnus Torske snakker sammen om hvilke råd de vil gi til virksomheter som planlegger å flytte løsningene sine eller bygge nye i skyen, og hvilke gevinster det er realistisk å forvente. 

Skrevet av Magnus Torske og Torstein Børresen

 

Torstein: Veldig mange virksomheter – også de fleste av våre kunder - har planer for, eller er allerede i gang med å flytte systemene sine til skyen, og de store teknologiplattformene har gjort det enkelt å komme i gang. Jeg møter ofte teknologisiden hos kundene våre, og der opplever jeg at noen fokuserer mye på teknologiaspektet ved skytjenestene. Hva tenker du om det? 

Magnus: Jeg som har forretnings- og strategibakgrunn møter oftest forretningssiden, og ser det slik at teknologien kun er et hjelpemiddel for å oppnå en effekt. Man bør starte med å kartlegge hva man ønsker å oppnå med å flytte til skyen, hvilke forretningsmessige og strategiske verdier det er man ønsker å realisere, og deretter se på hvordan teknologien kan hjelpe oss med å få til dette. Vi har utviklet en solid metodikk for dette formålet, der innsiktsfasen er helt sentral. Denne sikrer at kunden går systematisk gjennom alt som må vurderes før man flytter en eksisterende eller bygger en ny løsning i skyen. Hva ønsker jeg å oppnå? Hvilke systemer ønsker jeg å migrere? Skal de migreres som de er, eller lar teknologiplattformen meg modernisere eller forbedre noe? Hva skal migreres når? Hvor mye kapasitet vil jeg trenge? Hva vil skyløsningene koste meg på kort og lang sikt?  

TorsteinHvilke forretningsmessige og strategiske fortrinn tenker du er de mest sentrale ved å ta i bruk skyen?  

Magnus: Det avhenger helt av hva som er utgangspunktet, og hvilken bransje man spiller i. Men det kan være at man får rask tilgang til ny og innovativ funksjonalitet fordi plattformene gjennomfører hyppige releaserFor noen er det viktig å kunne skalere ytelse opp og ned etter behov, for eksempel i forbindelse med Black Friday. Hvis oppkjøp er en sentral del av strategien kan det at selskapenes systemer er skybaserte gjøre integrasjonen enklere. Videre får man bedre analysekapasitet, siden analyseverktøyene som tilbys er gode på store datamengder. Ikke minst – og dette er kritisk viktig for veldig mange  handler det om sikkerhet. Her investerer Microsoft over 1 milliard dollar i året. Lykke til med å følge den investeringstakten i egen regi! 

Nesten vel så viktig som fordelene ved å begynne å bruke skytjenester er de strategiske ulempene ved å ikke gjøre det: «tipping point» er nemlig akkurat nå. Den tekniske gjelden blir ikke mindre. Så mye som 60 prosent av Windows OS serverversjoner er «end of support» i januar 2020. Man må altså uansett oppgradere løsningen sin, uavhengig av om man velger samme leveransemodell on-premises eller i skyen. I denne vurderingen er det relevant å legge merke til et markant trendskift innen IT-budsjettering, der 2/3 øremerkes til digital innovasjon, og bare 1/3 til forvaltning. Da må man redusere forvaltningsbelastningen og frigjøre denne kapasiteten til innovasjon.  

Torstein: Jeg opplever ofte i kundedialoger at diskusjonen ofte går på kostnader. Mange tar utgangspunkt i dagens budsjetter, og sammenligner en fremtidig, skybasert løsning med dette. Men du har jo nevnt at skyen ikke nødvendigvis er noe rimeligere?  

Magnus: Ja, det er en slags etablert myte om at skyen er billigere enn on-premises datasentre. En server i Azure 24/7 er ikke noe billigere enn en server på et fysisk datasenter, men skyen har til gjengjeld et mye større mulighetsrom. Som et eksempel kan du skru av serveren utenfor arbeidstid. Da blir business casen litt annerledes.  

Eannet poeng er at man ved å benytte skyen går fra IT som fast kostnad til IT som variabel kostnad. Brukes det riktig bør det drastisk øke kost/nytte, men modellen bringer også utfordringerdersom man starter uten å vite veldig godt hva man vil og hvordan man vil gjøre det, er at kostnadene fort kan komme helt ut av kontroll. Dette undervurderes dessverre for ofte. Det er derfor innsiktsarbeidet er en veldig viktig del av vår metodikk for skytransformasjon. 

Torstein: hva går denne metodikken kort sagt ut på? 

Magnus: Fra at det tradisjonelt har vært et tydelig skille mellom forretning og teknologi vaskes dette skillet mer og mer ut, spesielt i bransjer som har kommet langt innen digitalisering, som for eksempel bank og forsikring.  Dette er også utgangspunktet for metodikken vår, der vi ser vi på samspillet og avhengighetene mellom forretning og IT for å rigge til en så smart, sikker og enkel skyreise som mulig. Innsiktsfasen er starten, men også grunnlaget for hele transformasjonen, da funn, prioriteringer og beslutninger her legger sterke føringer på kvaliteten i implementeringsfasen. Det finnes så mange caser der ute som har løpt helt løpsk rett og slett fordi innsiktsfasen og planleggingen har blitt neglisjert eller undervurdert  

skytransformasjonsmetodikk 

 

Illustrasjon: innsiktsfasen som del av skytransformasjonsmetodikken. 

Magnus: Men Torstein  når innsiktsfasen er gjennomført, og vi har en tydelig plan og strategi – da er det vel bare å finne frem kredittkortet og begynne å ta i bruk komponenter for å bygge løsninger? Det er hvertfall det jeg hører i markedsbudskapet overalt. 

Torstein: I prinsippet kan man det. Det er jo det som er så genialt med skyplattformene, som er økosystemer med ferdige rammeverk, verktøy, funksjoner og tjenester, åpne for alle å ta i bruk. Spørsmålet er om man faktisk vet hva man gjør.  

La meg sammenligne det med å bygge et hus. Du kan gå i butikken og kjøpe alt du trenger av verktøy og materialer, og sette i gang. Men selv om du behersker verktøyene er en del grunnleggende ting som ikke er ivaretatt: har du sendt byggesøknad? Har du en plan for hvordan huset skal stå i terrenget? Vet du hvor mye grunnmuren skal tåle? Hva med vann og avløp? Er byggeplassen sikret? 

Dette har vi bygget en tjeneste for å ivareta. Vi kaller den Cloud Foundation. Med Cloud Foundation etablerer vi de riktige rammene for alle prosjekter som flytter eller bygger løsninger på en skyplattform. 

TorsteinJa, for  fort man har aktivert noe i en skyplattform, begynner også kostnadene å løpe. Derfor er det viktig at man fra dag én starter basistjenestene som sikrer kontroll. Det er det vår tjeneste Cloud Foundation gjør: den sørger for at sikkerheten er innenfor kravene, at ressursene som jobber på løsningen har forutsigbarhet, og ikke minst at man har full kontroll på kostnader og kapasitet.  

Denne basistjenesten er i stor grad generisk da vi ser at prinsippene er de samme uavhengig av type prosjekt og leveranse. Måten vi differensierer på, er på nivåer av tjenesten. Her har vi delt opp i 3 nivåer, slik at man kan velge det nivået som passer best ift løsningens omfang og kompleksitet. 

MagnusDet høres jo genialt enkelt ut. Er dette alt som skal til for å starte reisen mot skyen?  

Torstein: Det er nok mer å tenke på, men dette forenkler i alle fall starten. Når man har kontroll på det grunnleggende, både gjennom innsiktsfasen og etablering av Cloud Foundation – ja, da starter moroa. The sky is not the limit! 

Cloud EcosystemIllustrasjon: Tjenesten Cloud Foundation tar seg av alt som må tenkes på, men som kunden både helst bør og vil slippe. Kall det en vaktmestertjeneste. Denne tar seg av kontroll på kostnader, siden den planlegger hvor mye kapasitet kunden trenger når, den tar seg av sikkerhet, den måler forbruk, logger ytelse, varsler feil og alt annet som handler om god kontroll.