Skytjenester

IT-bransjen gjennomgår nå en av de største forandringene noensinne. På noen få år har ca 50 prosent av den globale datakraften blitt flyttet til enorme datasentre, i hovedsak drevet av de store leverandørene (Amazon, Google og Microsoft). Disse leverandørene tilbyr skytjenester som radikalt forandrer måten våre kunder jobber på. 

Skrevet av Niko Nyström, Transformation

 

Skytjenester gir store forretningsmuligheter for kundene våre 

Vårt inntrykk er at norske bedrifter i stor grad godt forstår fordelene skytjenester kan gi, og at de i økende grad tar dem i bruk. Selskaper i bransjer som teknologi og media har allerede kommet langt. Andre bransjer, som for eksempel bank og forsikring, har gjennomført mange mindre testprosjekter, og er nå i ferd med å øke bruken betydelig.  

De store leverandørene av skytjenester investerer i dag enorme beløp i å forbedre sine skyplattformer. Eksisterende tjenester videreutvikles, og nye, skybaserte tjenester lanseres i rask takt. Gjennom å dra nytte av plattformene kan virksomheter i Norge og andre steder løpende tilby nye tjenester til sine kunder uten å bruke store ressurser på å utvikle dem på egen hånd. Stabilitet og sikkerhet er også ivaretatt: driftssikkerheten og sikkerhetsregimet de store leverandørene kan tilby er høyere enn det de aller fleste kunder klarer på egen hånd.   

 

Microsoft Azure

Hvis du for eksempel benytter Microsoft Azure fra Itera kan du få infrastrukturen du behøver i løpet av dagen. Da kan utviklerne starte arbeidet med din nye webportal umiddelbart. Du betaler kun for den kapasiteten og lagringsplassen du bruker, samtidig som du enkelt kan skalere dine skytjenester når behovet endrer seg.

Spesielt interessante bruksområder 

Vi ser en klar økning i bruk av skytjenester innen mange tradisjonelle områder i IT-arkitekturen. Disse inkluderer f. eks. softwareløsninger innenfor CRM, HR, økonomi, samhandling og kommunikasjon. Mange selskaper jobber også med å videreutvikle sine eksisterende løsninger og IT-infrastrukturen som de bruker. Driften av en stor del av løsningene, men selvsagt ikke alt, blir da flyttet til skyen. 

Når vi i Itera utvikler nye tjenester til kundene våre, blir test- og utviklingsmiljøer der vi jobber mens vi utvikler tjenestene normalt etablert som skytjenester. Det samme gjelder for produksjonsmiljøene, der tjenestene videreutvikles over tid. Grunnen til det er at det muliggjør en raskere utvikling av nye tjenester og mulighet for å skalere opp og ned på bruken og kostnadene etter de behovene man har.

Itera vokser kraftig innenfor skytjenester

I Itera bygger og videreutvikler vi kompetanse på skytjenester hos alle ansatte, enten man er leder, digital designer, tjenestedesigner, utvikler, arkitekt eller har sitt fokus på drift og forvaltning. Dette mener vi er helt kritisk for å forsterke vår posisjon som spesialister på å skape digital virksomhet, og vår rolle som kundens prefererte realiseringspartner. 

Vi har også en egen organisasjonsenhet, Managed Cloud Services, med spisskompetanse innenfor skybaserte løsninger. Enheten er i kraftig vekst, og gjennomfører prosjekter der man skaper nye, skybaserte løsninger, løfter eksisterende løsninger til skyen samt drifter disse over tid.

Det seneste året har team fra Itera levert gode, fremtidsrettede skybaserte løsninger til f.eks. Bits, E-Nettet, Gjensidige, Home og Nets. De nærmeste årene kommer bruken av skybaserte løsninger til å øke kraftig, og skape spennende vekstmuligheter for både Itera og kundene våre. Samlet sett ser vi at nesten alle våre kunder har planer om å starte eller øke bruken av skytjenester. Vi ønsker å være deres prefererte partner på den reisen. 

Niko Nyström

Niko Nyström

Transformation

niko.nystrom@itera.no

+47 974 22 072