Tim drar Oslo kommune inn i fremtiden

"Tim" standing in a city street. Illustration

Det snakkes mye om digitalisering av samfunnet og byråkratiet, men hvordan ser dette ut i praksis? Og hvordan vet man hva fremtidens brukere ønsker seg? Tim kan være en god person å henvende seg til da.

Skrevet av Oda Sortland, tjenestedesigner i Itera

 

Møt Tim 

Tim er Oslo kommunes personifisering av innbyggeren, nå og i fremtiden. I fremtiden tar kommunen mer initiativ til å følge opp ham, foreldrene hans og resten av familien enn de gjør i dag. Nye digitale løsninger gjør livet enklere og tryggere for dem alle, og frigjør tid de kan bruke på morsommere ting enn papirarbeid.

Se historien om Tim i denne videoen: 

Hvorfor laget Oslo kommune Tim?

Oslo kommune har laget en fremtidsvisjon, der Tim er personifiseringen av innbyggeren. Visjonen fungerer som et verktøy i deres gode arbeid med digitalisering, hvor det gjøres omfattende arbeid i etatene, bydelene og andre enheter. I prosjekter ser Oslo kommune mot Tim for å verifisere at det som bygges har verdi for innbyggeren.

Itera og Tim

Itera og Oslo kommune har hatt et langt samarbeid. Vi bidrar i mange små og store prosjekter. En stor del av dem omhandler effektivisering og utforming av blant annet elektroniske skjemaer. Oslo kommune har også en løsning hvor de kan sende ut informasjon til innbyggere når det skjer en endring i livet deres. Har du flyttet til en annen bydel, vil du da få en melding med informasjon som er nyttig i den sammenhengen. I prosjektene bidrar vi med brukerstudier, design-tankegang og testing. Vi gjør brukerne og innbyggernes hverdag enklere i forhold til papirarbeid og tjenester, og bidrar til en generell effektivisering av kommunen.

Her utgjør vi en forskjell for fremtidens Oslo!

Oda til blogg

Oda Sortland

Tjenestedesigner i Itera

oda.sortland@itera.no