Woman standing in office overlooking documents. Photo.

Vi hjelper kundene våre til å forstå og handle i møtet med digitalisering og ny teknologi. For å gjøre dette fokuserer vi på 6 kjerneområder.

 

1. Vi forstår digitaliseringens drivere, trender og konsekvenser

Vi kjenner digitaliseringens drivere, og er tidlig ute med å identifisere viktige trender på tvers av bransjer. Vi analyserer og forstår konsekvensene for våre kunders forretning, og gir et faktabasert grunnlag for store og små beslutninger i møte med digitaliseringen.

 

2. Vi identifiserer forretningsmulighetene som skapes av digitalisering og ny teknologi

Teknologidrevet innovasjon og digitalisering endrer bransjer over natten. Skyplattformene revolusjonerer mulighetene for å skape smarte tjenester ved bruk av store datamengder, kunstig intelligens, maskinlæring, AR, VR, digitale tvillinger og andre nye teknologier. Vi hjelper våre kunder med å utnytte dette for å sikre konkurransekraft i morgendagens marked.
 

 

3. Vi vet at det er mennesker som skal bruke løsningene. Derfor setter vi oss inn i hva som driver dem

Brukeren er alltid i sentrum i løsningene vi utvikler. Vi har solid og gjennomprøvd metodikk for å designe løsningene som gir brukeren de beste, mest effektive brukeropplevelsene.

 

4. Vi gir råd ved kritiske, digitale veivalg

Vi bistår selskaper med å angi retning og ta løpende, digitale valg. En forståelse for mulighetene og truslene teknologien skaper er viktig, men ikke nok. Vel så avgjørende er kunnskapen om hvordan teknologien påvirker mennesker, merkevarer og markeder. Vi kombinerer disse perspektivene for å skape digitale strategier og endringsprogrammer som gir kortsiktige gevinster og langsiktige resultater.

 

5. Vi sikrer lønnsomme investeringer i mennesker og teknologi

Vi identifiserer et realistisk kostnads- og inntektspotensial. Samtidig avdekker vi barrierer og risikoelementer som må overkommes for å sikre finansielle og strategiske målsetninger. Underveis gjennomfører vi kontinuerlig målinger og nødvendige tiltak for å sikre løpende gevinstrealisering av både myke og harde verdier. 

 

6. Vi sørger for kompetanseoverføring, slik at viktige verdier forblir hos kundene våre

For oss er det ikke nok å levere gode løsninger. Kompetansen kunden sitter igjen med vil ofte være like verdifull over tid. I tett samarbeid definerer vi hvordan vi overfører kompetanse best mulig. Kompetanseløpet tilpasses hver kunde for å styrke organisasjonens trygghet og forutsetninger for å lykkes over tid – også etter at vi har levert.

 

Alt vi gjør baseres på 3 prinsipper

Vi gjetter ikke, vi spør
Vi skal vite hva kunden ønsker, mener og forventer av oss. Er vi i den minste tvil, spør vi.  

Vi forstår problemet før vi vurderer løsningene
Vi gir oss selv tid til å forstå problemet. Vi behandler rotårsaken, ikke symptomet.

Vi baserer oss på fakta fremfor antagelser
Vi belyser problemstillinger fra flere synsvinkler for å ta mest mulig faktabaserte beslutninger.