Itera først i Norge med godkjenning for behandling av personopplysninger

Itera logo PO red RGB large

Oslo 23.05.17: Datatilsynet i Norge, Sverige og Danmark har etter grundig gjennomgang godkjent Iteras rutiner for overføring av personopplysninger til land utenfor EU. Dette er første gang en slik godkjenning er gjennomført i Norge.

 

Med presset tilgang på IT-kompetanse i Norden har mange virksomheter de siste årene sett til andre land for økt kapasitet, både innenfor og utenfor EU. EUs regelverk for behandling av personopplysninger i land utenfor EU er strengt, og stiller krav om at virksomheter som ønsker å benytte IT-leveransekapasitet utenfor unionen har måttet gjennomføre en relativt omfattende søknadsprosess hos Datatilsynet.

Godkjennelsen Itera har fått kalles BCR-P (Binding Corporate Rules for Processors). Denne gir verdifulle gevinster for både eksisterende og potensielle kunder:

For det første dokumenterer Datatilsynets godkjenning at Iteras rammeverk, metoder og rutiner er i henhold til EUs krav.

For det andre får kundene en enklere hverdag: de behøver ikke å søke Datatilsynet om godkjennelse når de skal få levert datatjenester fra land utenfor EU. De kan i stedet vise til Iteras godkjennelse som databehandler av personopplysninger, BCR-P. Fordi Itera har virksomhet i Sverige og Danmark også, drar svenske og danske kunder nytte av samme fordel.

Itera har i nærmere 10 år tilbudt prosjektgjennomføring basert på nearshore hybrid leveransemodell, som innebærer at prosjekter kan gjennomføres av team sammensatt av lokale konsulenter i Danmark, Norge og Sverige og med konsulenter fra Slovakia innenfor EU og/eller fra Ukraina utenfor EU. Kundeporteføljen består blant annet av store, nordiske virksomheter, mange innen bank og forsikring, som håndterer personopplysninger og er underlagt krav fra EUs regelverk.

- Vi er veldig stolte over denne godkjennelsen. Mediene presenterer med jevne mellomrom artikler som får det å benytte IT-tjenester fra land utenfor nord-Europa til å fremstå som relativt risikabelt. Med denne godkjennelsen skaper vi trygghet for at våre rutiner er solide. Mange har nok også sett på prosessen knyttet til det å benytte IT-tjenester utenfor EU som vanskelig, tungvint og byråkratisk. Med vår godkjennelse er søknadsprosessen eliminert. Vi er en leverandør som leverer kvalitet med effektivitet og er enkel å samarbeide med. Vår BCR-P status underbygger dette, sier Jon Erik Høgberg, konserndirektør i Itera.

For mer informasjon:
Jon Erik Høgberg, konserndirektør
+47 90096974
jon.erik.hogberg@itera.no