Apcoa om digitalisering av parkeringsbransjen

Itera Apcoa

Itera har vært med på utviklingen av Apcoa sin nye løsning for enklere parkering. Vi er opptatt av å gjøre en forskjell - både for kundene våre og deres kunder – noe Apcoa har gjort ved å digitalisere parkeringsbransjen. I forbindelse med dette samarbeidet har vi intervjuet Rune Feltman (Adm. Dir. i Apcoa) for å høre om den nye løsningen og hvordan den utgjør en forskjell for brukerne.

Bildet: Rune Feltman (adm.dir. i Apcoa) og Torstein Børresen (salgsdirektør i Itera). Foto: Olav Løkke. 


Kortversjon av intervjuet ble publisert i Innovasjonsmagasinet 2018. 

 

Dere har lansert en ny løsning, såkalt ANPR. Kan du fortelle litt om hvordan denne løsningen gir forbrukere fordeler?

ANPR står for Automatic Number Plate Recognition, altså automatisk bilnummergjenkjennelse. Det høres kanskje veldig nytt ut, men det er egentlig noe man har vært gjenstand for i mange år når man kjører gjennom bomringen. De aller fleste av oss har en brikke i frontruta (RFID) som sender et signal som registrerer at du har kjørt gjennom. Dette er vanligvis knyttet opp mot en avtalegiro. Det er derimot ikke noe krav om å ha en slik brikke, og for eksempel utlendinger har som regel ikke det. Løsningen blir at man tar bilde av nummerskiltet, for deretter å slå det opp i kjøretøyregisteret, og dermed identifisere hvem man skal fakturere.

Tanken var å videreutvikle dette systemet, slik at det kunne benyttes innenfor parkeringsbransjen. Det er jo ikke sånn at alle betaler for parkering med glede, men de fleste   forstår at det er noen som eier eiendommen man parkerer på og derfor ønsker å få betalt for at noen bruker plassen deres. I tillegg er det viktig for å sørge for at man har en sirkulasjon på plassene, samt få en effektiv utnyttelse av området.

Fordelen med å bruke ANPR-løsningen på parkeringsplasser, er for det første at hele opplevelsen blir sømløs. Når du kjører inn på en parkeringsplass hvor vi har etablert ANPR, tar vi et bilde av nummerskiltet ditt både når du kjører inn og ut. Slik ser vi nøyaktig hvor lenge du har stått der, og hvis du har lastet ned Appen og registrert deg, trekkes det direkte fra kortet. Fordelen da er at du ikke trenger å tenke på parkering i det hele tatt, og du trenger ikke bestemme deg på forhånd hvor lenge du tror du kommer til å stå. Hvis du står litt kortere slipper du å betale for parkeringstid du ikke har betalt for, hvis tiden begynner å løpe ut slipper du å rushe ut for å betale og ikke minst vil du per definisjon aldri få en parkeringsbot!

 

Dette er jo lansert på flere steder i landet, hvor mange er det nå?

Vi har det på til sammen på nærmere 60 ulike P-områder i Norge.

 

Når var det dere først begynte å rulle ut dette?

Første parkeringshus gikk vi live med i mars 2017. Da testet vi det ut på Byporten i Oslo, før vi lanserte det på Vika parkeringshus. Deretter startet prosessen med å rulle det ut på Avinors 25 minste flyplasser, som alle styres sentralt fra Oslo.

 

Hvordan er teknologien bak bygget opp?

Det vi gjør er å skape såkalte perfekte transaksjoner. Det er når du har et utvetydig bilde av et nummerskilt når du kjører inn, og det samme nummerskiltet når du kjører ut. Stort sett har vi 4 kameraer, ett til forsiden og ett til baksiden av bilen på vei inn og det samme på vei ut. Vi tar så fortløpende en rekke bilder av nummerskiltet etter hvert som de nærmer seg kameraene. Dette gjør at du får en stor base med bilder som du så automatisk matcher og setter sammen. Det skaper perfekte transaksjoner.

 

Når det kommer løsninger som Nabobil, har dere tenkt noe på om ansvaret for fakturering vil ligge hos dere eller hos utleier av bilen?

Dette blir ikke noe forskjell fra ordinær leiebilvirksomhet. Vi tar ikke bilder av sjåføren og vet ikke hvem som kjører bilen, så det er bileier som er ansvarlig hvis parkeringen ikke betales. Hvis man ikke betaler for seg vil regning komme til bileier som må håndtere saken med leietaker. På alle P-områder med ANPR er det imidlertid en P-automat hvor man kan taste inn bilnummeret, og således betale for parkeringen der og da.

 

Hvor mange er det som har lastet ned appen hittil?

Det er nå rett over 30.000, og det vokser for hver dag som går. Vi er veldig tilfreds med hvor mange som tar i bruk appen, og vi ønsker at så mange som mulig skal gjøre det, slik at så mange som mulig får en sømløs parkeringsopplevelse.

 

Hvordan blir dette markedsført?

Skilting er veldig viktig, siden det på mange måter er et nytt atferdsmønster for bilistene. Man har jo vært vant til å betale på forhånd, men når du bruker ANPR betaler du på etterskudd. Hvis du ikke gjør noen ting og bare kjører ut, vil du få en faktura i posten hvor vi kommuniserer at man burde laste ned appen neste gang. Dermed er det ikke krise om du ikke har skjønt systemet med en gang.

 

Hvordan opplever du at brukerne tar imot dette?

Ettersom dette er helt nytt for mange, så er det litt både og. De som setter seg inn i hvordan systemet fungerer, synes det er supergenialt. Hvis man ikke gjør det eller glemmer det, får man en faktura i posten som noen tror er en bot, og da er det en jobb for oss å forklare det. Med hensyn til antall transaksjoner vi har, er det egentlig overraskende hvor mange som har satt seg inn i systemet og bruker det.

 

Parkeringsselskapene har jo ikke akkurat en positiv merkevare. Det virker som om dere beveger dere i en retning hvor brukerne får flere og flere fordeler?

Ja, det at du med ny teknologi ikke lenger trenger å planlegge hvor lenge du tror du vil stå parkert og ikke minst at du slipper redselen for å få en parkeringsbot, er en kjempeverdi.

 

Kan du fortelle litt om prosessen i forkant, og hvordan dere har jobbet for å forberede og etterhvert realisere dette?

Vi startet allerede for et par år siden med en visjon om en heldigitalisert kundereise, noe som ville gagne både oss og brukerne våre. Da startet vi ganske bredt, og så blant annet på hvordan vi kan bli mer effektive med å avdekke om bilistene har betalt eller ikke. Vi så ikke bare på parkeringshusene, men hele verdikjeden knyttet til parkering og hvordan vi kan digitalisere slik at det blir best for brukerne og effektivt for oss. Veldig mye av ideene våre endte rundt bilnummeret som kjennetegn, som igjen dro oss mot ANPR-løsningen. Den fantes før vi lanserte våre tjenester, så vi har tatt i bruk en eksisterende teknologi og optimalisert den.

 

I hvilken grad tenker dere fremover i dette med smarte byer og hvordan samarbeide med andre for å skape grunnlag for å få fylt opp parkeringsplassene mer effektivt?

Vi tenker veldig mye rundt dette med Smart cities og Smart Mobility, noe spesielt kommuner og offentlige myndigheter er opptatt av. Dette er noe vi ønsker å være en aktør innenfor.