Itera og Microsoft jobber sammen for internasjonal skalering av smarte energiløsninger

Itera og Microsoft

Itera og Microsoft jobber sammen for internasjonal skalering av smarte energiløsninger

Med et kompromissløst fokus på å skape nytte for sluttbrukeren, utnytter Itera teknologiplattformer som er utviklet av de største techgigigantene. Dette er en effektiv måte å koble de nyeste applikasjonene og løsningene med de enorme datamengdene som allerede finnes.

 

Sammen skaper vi digital verdi 

Et område hvor dette er mulig i dag, er energisektoren. Her har Microsoft utviklet en rekke dataløsninger som Itera benytter og videreutvikler i tett samarbeid med våre kunder og partnere. Sammen skaper vi digital verdi.

 

Globalt skalerbare og kostnadseffektive løsninger

Iteras ambisjon er å alltid være først ute med å forstå og utnytte løsninger utviklet innenfor alle områder av Smart Energi. Dette innebærer at vi jobber med både energigenerering, transmisjon, distribusjon og konsumpsjon. Vi har lang erfaring med å jobbe i DevOps-team, og kompetanse på blant annet big data og AI deles med Microsoft sitt team i Norden og ved hovedkvarteret i Redmond, USA. Alle løsninger gjøres i skyen og utvikles for å være kvalitetsorienterte, globalt skalerbare og kostnadseffektive.

 

Aktiv rolle i økosystemet rundt smart energi

Itera og Microsoft jobber i tett partnerskap med en rekke innovative energivirksomheter, og i økosystemet som disse er en del av. Alle virksomhetene vi jobber med har sitt hovedkontor i Norden, mens en rekke av prosjektene gjøres internasjonalt. Slik kan vi skalere smarte energiløsninger hurtig og kostnadseffektivt. Gjennom dette partnerskapet utnytter vi hverandres styrker, Microsoft gjennom rollen som eier av plattformen (Azure) og Itera i rollen som innovasjons- og realiseringspartner. Sammen arrangerer vi også en rekke seminarer om energi og andre bransjeaktiviteter.

Kristian Enger

Lyst til å lære mer om Itera og Smart Energi? Ta kontakt med kristian.enger@itera.no !