Som selskap er Itera en del av samfunnet, og har en forpliktelse til å bidra positivt. Vår visjon «Make a difference» forplikter i vår relasjon med ansatte; hvordan vi utfører arbeidet vårt; hva vi leverer til kundene våre, og hvordan vi forvalter relasjonen med aksjonærer og samfunn.

Sustainability is business

Iteras bærekraftsatsing er integrert i selskapets forretningsstrategi med forpliktende og målbare KPI-er. Satsingen er systematisert gjennom tre utvalgte FNs bærekraftsmål som er relevante for at våre tjenester best mulig kan bidra i leveranser til våre kunder. De tre bærekraftsmålene er: 


9: Innovasjon og infrastruktur
11: Bærekraftige byer og samfunn
12: Ansvarlig forbruk og produksjon

 

Last ned vår egen bærekraftrapport for 2019 her.

 

Miljøfyrtårn


Vi er sertifisert Miljøfyrtårn, en naturlig forlengelse av at Itera i 2000 var det første norske kommunikasjons- og teknologiselskap sertifisert i henhold til miljøstandarden ISO 14001. Vi er i 2020 sertifisert av NASDAQ som Transparency Partner; en ordning som er en bekreftelse på Iteras engasjement innen bærekraft og åpenhet, herunder sikre menneskerettigheter, ivareta miljøet og drive etisk forsvarlig forretningsvirksomhet.

Last ned klima- og miljørapport for 2019 her.


Miljøutmerkelser:

miljøfyrtårn.png

 

ESG-Transparency.png