Som selskap er vi en del av samfunnet, og har en forpliktelse til å bidra positivt. Dette kommuniserer vi gjennom vår visjon, MAKE A DIFFERENCE, som er et kraftig imperativ tett knyttet til vår merkevare.

Computer screen with the text "Do more" written on it. Photo.

Hvorfor er samfunnsansvar viktig for oss? 

 

  • Visjonen vår forplikter oss i flere perspektiver; i vår relasjon med ansatte, hvordan vi gjør arbeidet vårt, hva vi leverer til kundene våre, og ikke minst hvordan vi forvalter relasjonen med aksjonærene våre og med samfunnet generelt. 

  • Vi tror at våre ansatte gjerne vil at arbeidsplassen deres engasjerer seg aktivt for å bidra i samfunnet. Når vi lar visjonen og verdiene våre (nyskapende, lidenskapelig, kompetent) være med i arbeidshverdagen tror vi dette er med på å skape engasjement, mening og involvering. Vi vet også at positiv oppmerksomhet og et godt omdømme kan skape intern stolthet og lojalitet. 

  • Vi tror at virksomheter som er bevisste på å bidra positivt i samfunnet lykkes bedre enn bedrifter med et mer ubalansert fokus på lønnsomhet. Et omdømme som et ansvarlig selskap som driver sin forretningsvirksomhet i overensstemmelse med lover og regler er en forutsetning for å bygge sterke kunderelasjoner og for å tiltrekke nye medarbeidere. 

 

Hvordan utøver vi samfunnsansvaret vårt? 

 

Mange av kundene våre fyller viktige roller og funksjoner i samfunnet. Dette gir oss muligheten til å bidra til å utgjøre en forskjell gjennom oppdragene og løsningene vi leverer. Noen eksempler: 

Vi bidrar til å forebygge kriminalitet 

Hvitvasking av kontanter er fortsatt utbredt, da sedler har den «fordelen» at de ikke legger igjen digitale spor. Sammen med kontanthåndteringsselskapet Loomis har vi utviklet en løsning som automatisk varsler ved unormal aktivitet, for eksempel avvik i beløpsstørrelse, når Loomis henter kontanter hos kundene. 

Vi bidrar til å forhindre spredning av sykdom 

Mange alvorlige sykdomsutbrudd som pest, diarésykdommer og malaria blir ikke oppdaget tidlig nok til at man kan forhindre eller begrense spredning. Sammen med Røde Kors utvikler Itera en plattform for kontinuerlig innsamling av store mengder data fra nødhjelpsarbeidere over hele verden. Plattformen gjør det mulig å avdekke utbrudd i en tidlig fase, og kan dermed spare liv. 

Vi bidrar til en lettere hverdag 

Rundt 1 million nordmenn har mer eller mindre alvorlig pollenallergi. Presise pollenvarsler kan gjøre hverdagen i pollensesongen lettere. Sammen med Norges Astma- og Allergiforbund ser Itera på hvordan man kan bruke maskinlæring og kunstig intelligens til å analysere både løpende og historiske pollendata for å gi så presise varsler som mulig, tidligst mulig.  

Vi bidrar til økt livskvalitet 

Millioner av mennesker opplever redusert bevegelighet og livskvalitet som følge av ulykker eller ulike sykdommer. Mange har nytte av produkter som støtteskinner eller proteser. Sammen med Össur, verdensleder innen ortopediske produkter, utvikler Itera appen SmartMeasure for spesialistens dialog med pasienten. Appen bruker iPhones gyroskopiske sensorteknologi for å ta nøyaktige mål, slik at pasienten får et individuelt tilpasset produkt. 

Øvrige områder for utøvelse av vårt samfunnsansvar:

  • Vi bidrar til å tilgjengeliggjøre økt teknologikompetanse i et nordisk marked der underskuddet er stort  

  • Vi ser på mangfold som en viktig styrke, og jobber for å rekruttere, utvikle og beholde dyktige ansatte uavhengig av nasjonalitet, kjønn eller etnisitet

  • Som Miljøfyrtårn går vi foran, og viser lederskap. Ved å ta miljøansvar bygger vi en merkevare som møter samfunnets forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet. 

  • Vi tilbyr strategisk rådgivning innen bærekraftig forretningsutvikling 

  • Vi begrenser fysisk reisevirksomhet gjennom å benytte elektronisk kommunikasjon med kolleger og kunder i andre land i så stor grad som mulig