Itera Personvernerklæring

Itera sourcing.jpg

1. Innledning 

Vi i Itera er opptatt av å gi deg som bruker tilpasset innhold og samtidig ivareta ditt personvern. Denne personvernerklæringen forklarer hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger når du bruker itera.no og våre underliggende digitale tjenester. 

Itera.no eies og driftes av Itera ASA, organisasjonsnummer 980 250 547, Nydalsveien 28, Pb. 4814 Nydalen, 0422 Oslo.  

 

2. Om personopplysninger og regelverket 

Personopplysninger er opplysninger som kan identifisere deg som enkeltperson. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er Itera som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med loven. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes. 

Det er frivillig for deg som besøker nettstedet vårt å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å laste ned informasjonsmateriell, melde deg på våre arrangementer, fylle inn skjema ifm søknad, og andre henvendelser til oss via e-post.   

 

3. Hvilke opplysninger behandles? 

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon. Personlig identifiserbar informasjon kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, firma og IP-adresse. Vi vil presisere at vi ikke behandler sensitive personopplysninger om deg i våre systemer. Ikke-personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som ikke avslører din personlige identitet. Dette er informasjonskapsler/cookies.  

 

Personlig identifiserbar informasjon 

Vi samler inn og behandler følgende opplysninger: 

  • Når du melder deg på vårt nyhetsbrev må du registrere din epostadresse. Dette for at vi skal kunne sende nyhetsbrev til deg på epost med invitasjoner og teknologinyheter med jevne mellomrom.
  • Når du laster ned informasjonsmateriell på våre nettsider må du registrere navn og epostadresse, slik at vi får sendt materiellet til deg. 
  • Ved å melde deg på våre arrangementer må du registrere personopplysninger som; fullt navn, e-postadresse, firma og stillingstittel (og ev matallergier). Dette er informasjon vi trenger for å tilpasse arrangementets innhold og format best mulig. 
  • Ved å svare på spørreundersøkelser som ikke er anonyme vil vi kunne identifisere deg som person med navn og epostadresse. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Denne er frivillig å svare på
  • Hvis du kontakter oss, kan vi ta vare på korrespondansen, inkludert informasjon du har oppgitt for at vi skal kunne behandle denne henvendelsen. 

 

4. Deling av opplysninger 

Vi deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med andre selskap, med unntak av samarbeidspartnere som trenger opplysningene for å kunne levere tjenester til oss. Dersom vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som begrenser deres anledning til å bruke opplysningene. 

Vi vil også kunne utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov, eksempelvis til offentlige myndigheter dersom det foreligger rettskjennelse for etterforskning av lovbrudd. 

 

5. Administrering av personopplysninger 

Du kan selv få innsyn i og påvirke bruk av, samt å få slettet  personopplysninger vi har om deg ved å kontakte servicedesk@itera.no. 

 

6. Om markedsføring via e-post 

Vi sender ut nyhetsbrev via epost med jevne mellomrom. Nyhetsbrevene inneholder teknologinyheter og/eller invitasjoner til seminarer eller eventer vi arrangerer. På itera.no kan du registrere din epostadresse og abonnere på nyhetsbrevet. Vi benytter Mailchimp til epostmarkedsføring. Epostadressen lagres i en egen database og deles ikke med andre, og slettes når du sier opp abonnementet, eller vi får beskjed om at den ikke er aktiv.

Når du laster ned informasjonsmateriell på våre nettsider må du registrere navn og epostadresse, slik at vi får sendt materiellet til deg. Vi lagrer ikke informasjonen om deg eller sender deg markedsrelatert informasjon på generell basis, som f. eks. invitasjoner til arrangementer eller teknologinyheter uten din godkjennelse. Da må du aktivt samtykke til dette. Vi sletter dine persondata etter at du har fått tilsendt det du bestilte.

Når du melder deg på våre arrangementer må du registrere personopplysninger som fullt navn, e-postadresse, firma og stillingstittel. Om det er servering spør vi deg i tillegg om ev. matallergier. (Dette er det frivillig å opplyse om, og informasjonen slettes umiddelbart etter hvert arrangement). Alle opplysningene du oppgir i forbindelse med arrangementet benyttes kun til å tilpasse dets innhold og format best mulig. Ved å melde deg på vil du kunne motta relatert informasjon på epost som f.eks. praktisk informasjon i forkant, epost i etterkant med ev. presentasjoner/videoer og link til anonymt evalueringskjema. Du kan når som helst be om mer informasjon, eller melde deg av arrangementet. Vi kan heller ikke lagre informasjon om deg og sende deg markedsrelatert informasjon på generell basis, som f. eks. invitasjoner til andre arrangementer eller teknologinyheter uten din godkjennelse. Vi deler ikke opplysninger om deg med tredjepart/er med mindre dette er nødvendig for å gjennomføre arrangementet. Det vil da være spesifisert i invitasjonen/påmeldingsskjemaet.

Vi utfører av og til mindre spørreundersøkelser som f.eks. ifm kundetilfredshet, evalueringer i etterkant av våre arrangementer etc. Vi bruker Surveymonkey som verktøy. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Vi vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt. Undersøkelsene som er anonyme vil ikke kunne samle inn noen informasjon som kan knyttes til deg. Dersom undersøkelsen ikke er anonym kan vi identifisere deg som person og din epostadresse vil bli delt med Surveymonkey. Surveymonkey forholder seg til GDPR retningslinjer om personvern. Se deres personvernerklæring her. Formålet med spørreundersøkelsene er kun å yte bedre service og tjenester. Vi analyserer alltid rett etter en endt spørreundersøkelse, og lager en rapport som presenteres innad i Itera. Rapporten inneholder ikke persondata, men kun en sammenstilling av svar og det totale resultatet. Ved identifiserbare undersøkelser vil all persondata bli slettet, men vi lagrer overordnede resultater for å se historikk og kunne sammenligne resultatene fra år til år for å se at de forbedringstiltak vi gjør faktisk fungerer.

 

7. Slik innhenter vi opplysninger om brukere av itera.no 

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. 

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. 

Informasjonen som samles inn av Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. 

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Itera bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.  

Ved bruk av søk på nettsidene våre lagres ingen persondata, kun søkeord som har vært brukt. 

 

Om sletting av informasjonskapsler/cookies 

I nettleseren din kan du selv velge om du vil akseptere informasjonskapsler, hvilken informasjon de kan lagre, og slette dem. Her kan du også aktivere varsling hver gang en informasjonskapsel blir lagret, eller skru av bruken av informasjonskapsler.  

Hvordan du gjør dette, avhenger av hvilken enhet og nettleser du benytter. Mer informasjon om dette finner du blant annet her: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/.  

 

8. Sosiale medier 

Nettstedet vårt inneholder funksjoner for sosiale medier, som «liker-knapp» for Facebook og LinkedIn. Disse funksjonene registrerer ikke IP-adressen din eller hvilken side du åpner på nettstedet vårt, og de kan ikke lagre informasjonskapsler. Funksjoner for sosiale medier driftes av Itera ASA.  

Din bruk av slike funksjoner er hovedsakelig underlagt personvernerklæringen til selskapet som leverer dem, men Itera har som bruker av disse plattformene et medansvar. Vi anser det derimot slik at hvis du velger å følge våre sosiale medie-kanaler, så velger du selv også å følge retningslinjene til den eksterne plattformen.  

Itera benytter analysefunksjoner som er innebygd i de sosiale medie-plattformene vi har valgt å benytte (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter og YouTube). Dette er verktøy som ikke gir oss innsikt i persondata, men kun overordnet analyse.  

Facebook-kontoen til Itera behandles av Itera ASA. Vi benytter ikke re-marketing-metoder som Facebook Conversion Tracking Pixel på våre nettsider. Les mer om annonser på Facebook og hvordan du selv kan justere dine personlige innstillinger på Facebook. 

 

9. Endringer av personvernerklæringen 

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette. 

 

10. Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål om Iteras personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på servicedesk@itera.no. 

 

Sist oppdatert: 16.07.2018