Endringsledelse

endringsledelse.jpg

Verden endrer seg raskt, og fremtiden bli stadig mer vanskelig å forutseDet eneste som er sikkert, er at står vi stille vil vi falle under. 

Med andre ord, alle virksomheter må endre seg for i det hele tatt å overleve. En avgjørende kompetanse for å klare dette er endringsledelse. 

Dette er kompetanse Iteras prosjektledere kan bistå med. Les hvordan vi gjorde arbeidshverdagen til Gjensidige enklere her. 

Vår erfaring viser at om endringsprosessen ikke har en klar ledelse, vil heller ikke prosjektet føre frem. Vi som konsulenter i Itera kan ikke løse kundens problem, Sammen med kunden kan vi være katalysatorer med gode metoder for endringsledelse for å hjelpe kunden med dette - såkalt Co-creation.